STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov v 4. členu določa oprostitev plačila priključne moči oz. omrežnine v obdobju od 1.2. do 30.4.2022. To pomeni, da bo na računih dobaviteljev električne energije za februar, marec in april 2022 zaračunana le poraba električne energije, kar bo vplivalo na znižanje skupnih stroškov.
Navedeni zakon ureja tudi izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev plina (5. člen), odprto pa ostaja področje električne energije na skupnih odjemnih mestih večstanovanjskih stavb. Skladno s pridobljenim mnenjem regulatorja na trgu energentov, Agencije za energijo, bi dobavitelji morali z upravnikom, ko ta sklepa pogodbe o dobavi električne energije za skupna odjemna mesta v večstanovanjskih stavbah v imenu in za račun etažnih lastnikov in so vsi etažni lastniki gospodinjski odjemalci, za ta skupna odjemna mesta skleniti pogodbo za gospodinjski odjem. Kljub večkratnim zahtevam po sklenitvi novih pogodb in prehodu na cenike za gospodinjski odjem, naš največji dobavitelj Elektro Energija vztraja na visokem ceniku, ki ga je določil v decembru 2021. Poskušali smo opraviti tudi prenos teh odjemnih mest k drugim dobaviteljem, vendar smo žal od vseh prejeli zavrnitev. Zoper dobavitelja smo podali prijavo na Agencijo za energijo.
Pri pregledu odjemnih mest smo pri nekaterih novejših večstanovanjskih stavbah ugotovili, da so bila za gradnjo teh stavb elektro energetska soglasja za skupna odjemna mesta izdana za poslovni odjem. Za ta odjemna mesta urejamo uradno spremembo v gospodinjski odjem.

Povezava do mnenja Agencije za energijo: POVEZAVA.

Povezava do mnenja Sistemskega operaterja SODO: POVEZAVA.

Sporočilo za javnost GZS – ZPN: POVEZAVA.

Povezava do Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov: POVEZAVA.

Lep pozdrav!

Uprava Terca d.o.o., 18.03.2022

Terca logo @2x