REFERENCE

Reference

Upravljamo z več kot 9.000 stanovanji, 800 poslovnimi enotami, 40-mi skupnimi kotlovnicami ter imamo več kot 30. let izkušenj. Prilagajamo se konkretnim zahtevam etažnih lastnikov in ponujamo celovito upravljanje (izvajanje ogrevanja, hišniška opravila, vzdrževanje, požarno varnost in drugo).

Upravljanje nam zaupajo tudi lastniki, z obsežnejšim lastništvom nepremičnin

 1. Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.
 2. Občina Sevnica
 3. Občina Črnomelj
 4. Občina Metlika
 5. Občina Semič
 6. Občina Trebnje
 7. Občina Mirna
 8. Občina Šentrupert
 9. Občina Mokronog-Trebelno
 10. Tanin d.d.
 11. Lisca d.o.o.
 12. Mercator d.d.
 13. Spar d.d.

Stanovanjski objekti

 • Celovška cesta 123,125,127, Ljubljana
 • Maroltova ulica 1, 3, 6, 8, Ljubljana
 • Posavskega ulica 26, Ljubljana
 • Agrokombinatska cesta 13A, 13B Ljubljana
 • Reboljeva ulica 9, 11, Ljubljana
 • Ob žici 1, Ljubljana
 • Stegne 27, Ljubljana
 • Preloge 57, 65, Ljubljana
 • Celjska ulica 25, Ljubljana
 • Ulica Petra Borca 21, Ljubljana
 • Rimska cesta 9, Ljubljana
 • Ulica Angelce Ocepkove 11, Ljubljana
 • Cesta Andreja Bitenca 26a, Ljubljana
 • Prušnikova ulica 54, Ljubljana
 • Vegova ulica 2, Ljubljana
 • Gregorčičeva ulica 9-13A, 10, Ljubljana
 • Kongresni trg 14, Ljubljana
 • Ulica Bratov Učakar 48, 50, 128, 130
 • Trg mladinskih delovnih brigad 2, Ljubljana
 • Železnikarjeva ulica 10, Ljubljana
 • Ob Borovniščici 23, 25, Borovnica
 • Notranjska cesta 23D, Logatec
 • Ljubljanska cesta 71, Domžale
 • Studenec 18, 22, 24, Ivančna Gorica
 • Ljubljanska cesta 26, 28, 30A, 30B, Ivančna Gorica
 • Adamičeva cesta 3A, Grosuplje
 • Brezje pri Grosupljem 70, 70A, 70B, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 101, Grosuplje
 • Levstikova cesta 2a, Grosuplje
 • Taborska cesta 13, 15, Grosuplje
 • Trubarjeva cesta 19, Grosuplje,
 • Koroška ulica 2, 2A, 2B, 10, 12, 14, 18, 18A, 20, 22, Ljubljana
 • Kadunčeva cesta 1B, Grosuplje
 • Slomškova ulica 11, 13, 15, Grosuplje
 • Ob Dolenjski Železnici 94, 94a, 94b, 94c, Ljubljana
 • Stična 23, Ivančna Gorica
 • Pavšičeva ulica 40, 40a, 40b, 42, 42a, 42b, Logatec
 • Grudnova ulica 6, Ljubljana
 • Kidričeva ulica 28, 28a, Trebnje
 • Klemenčičeva ulica 7, Trebnje
 • Rimski dvori, Trebnje
 • Cankarjeva ulica 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, Trebnje
 • Glavarjeva ulica 7, 9, 15, 17, Trebnje
 • Goliev trg 10, Trebnje
 • Gubčeva cesta 4A, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19–27 Trebnje
 • Obrtniška ulica 10A, Trebnje
 • Pavlinov hrib 2, Trebnje
 • Režunova ulica 10, 12, Trebnje
 • Rimska cesta 1, 3, 5, 10A, Trebnje
 • Slakova ulica 9, 11, Trebnje
 • Stari trg 17, 19, 32A, Trebnje
 • Glavna cesta 33, 51, 52, 54, Mirna
 • Roje 1, 2, 4, 6, Mirna
 • Trstenik 15, Mirna
 • Sokolska ulica 6, 8, 10, 12,  13, 15, Mirna
 • Paradiž 1, Mokronog
 • Grajski trg 33, 38, 39, Žužemberk
Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-_DSC7972

Seidlova cesta 36, 38, Novo mesto

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-_DSC7986

Seidlova cesta 24, 26, Novo mesto

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-_DSC8001

Mestne njive 1, 2, Novo mesto

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-_DSC8008

Drska 46, Novo mesto

 • Drska 46, Novo mesto
 • Jakčeva ulica 4, 10, 11, 12, 16, 18, 19,  Novo mesto
 • Kandijska cesta 37, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, Novo mesto
 • Klemenčičeva ulica 3, Novo mesto
 • Kočevarjeva ulica 8, 12, 14, 16 Novo mesto
 • Levstikova ulica 6, 7, Novo mesto
 • Mestne njive 1, 2, 4, 4A, 11, Novo mesto
 • Mušičeva ulica 4, 5, 6,8, 10, Novo mesto
 • Nad mlini 1, 3, 29, 31, 33, 35, 48, 50, 56, 58, Novo mesto
 • Pod Vinogradi 4, Straža
 • Ragovska ulica 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 15B,C,D,E, Novo mesto
 • Seidlova cesta 24, 26, 30, 36, 38, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, Novo mesto
 • Smrečnikova ulica 2, 10, 12, 14, 34, Novo mesto
 • Stritarjeva ulica 3, 4, Novo mesto
 • Jerebova ulica 16, 16a, 20, Novo mesto
 • Šegova ulica 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, Novo mesto
 • Trdinova ulica 5A, 5B, 5C, Novo mesto
 • Ulica Slavka Gruma 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 50, 52, 54, 58, 68, 72, 80, 82, 84, 88, Novo mesto
 • Vavpotičeva ulica 3 , 8, Novo mesto
 • Žlebej 1–3–3A, 1A Novo mesto
 • Glavni trg 14, Novo mesto
 • Bršljin 6, 6a, Novo mesto
 • Kotarjeva cesta 2A, 6, Šentjernej
 • Prvomajska cesta 6, Šentjernej
 • Naselje Topliška vas, Ulica Maksa Henigmana 53, 55, 57, 59, 61, 63, Dolenjske Toplice
 • Šmarješke Toplice 115, 116, 117A, Šmarješke Toplice
 • Škocjan 66, Škocjan
 • Mušičeva ulica 4, 6, 8, 10, Novo mesto
 • Brodarska ulica 8, 10, 14, 16, Litija
 • Cesta komandanta Staneta 3, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 18, Litija
 • Jerebova 3, 6, Litija
 • Maistrova ulica 2, 4, 8, 10, 14, 16, Litija
 • Na Dobravi 2, 4, Litija
 • Ponoviška cesta 5, 7, 9, 11, Litija
 • Prvomajska ulica 2, 3, 4, Litija
 • Trg na stavbah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Litija
 • Ulica Luke Svetca 1, 3, 5, Litija
 • Ulica Solidarnosti 5, Litija
 • Valvazorjev trg 7, 9, 12/1, 12/2, Litija
 • Cankarjeva cesta 1, Litija
 • Ljubljanska cesta 3, Litija
 • Bartlova ulica 1, 2, 3, 5, Šmartno pri Litiji
 • Jeze 7, Šmartno pri Litiji
 • Gabrovka 60, Gabrovka
 • Cankarjeva ulica 10, Sevnica
 • Cesta na grad 23, Sevnica
 • Glavni trg 34, Sevnica
 • Kvedrova cesta 8, 31, 37, Sevnica
 • Naselje heroja Maroka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, Sevnica
 • Planinska cesta 19, 19A, 25, 29, Sevnica
 • Pod vrtačo 15, 16, 17, 18, 19, Sevnica
 • Trg svobode 13/A, 32, Sevnica
 • Tržišče 23, 43, Tržišče
 • Krmelj 20, 30, 30A, 34, 52, 70A, 84, 84A, 86, 86A, Krmelj
 • Blanca 14, Blanca
 • Dolenji Boštanj 19, Dolenji Boštanj
 • Kolenov graben 1, Radeče
 • Pot na brod 1, Radeče
 • Leskovška cesta 33, Krško
 • Zidani most 35, Zidani most
 • Cankarjeva ulica 1, 2, 2A, 3, 4, Črnomelj
 • Čardak 2, Črnomelj
 • Delavska pot 5, 7 Črnomelj
 • Grajska cesta 3–5, Črnomelj
 • Ulica heroja Starihe 1A, Črnomelj
 • Kajuhova ulica 2, 4, Črnomelj
 • Kanižarica 10, 10A, 14A, 14B, 31, 37, Črnomelj
 • Kolodvorska cesta 32, 51, Črnomelj
 • Ulica 21. oktobra 2, 2A, 4, 4A, 8, 15, 15A, 17A, 17B, 17C, 19A, 19B, Črnomelj
 • Ulica Moše Pijade 2, 4, 6, 8, Črnomelj
 • Ulica Pod Smreko 2 , 4, 6, 8, Črnomelj
 • Ulica Staneta Rozmana 13, Črnomelj
 • Zadružna cesta 10D, Črnomelj
 • Železničarska cesta 6, Črnomelj
 • Vinica 3A , 49, Vinica
 • Stari trg ob Kolpi 35A, Stari trg ob Kolpi
 • Vajdova ulica 8, Semič
 • Črnomaljska cesta 2, Semič
 • Metliška cesta 1, 5, 7, 9, Semič
 • Prosvetna ulica 1, Semič
 • Štefanov trg 3, Semič
 • Taborska ulica 11, Semič
 • Pri pošti 2, Semič
 • Mestni log 8, Metlika
 • Naselje Borisa Kidriča 2, 3, 5, Metlika
 • Ulica 1. maja 1, 2, 3, 4, 6, Metlika
 • Župančičeva cesta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, Metlika
 • Gradac 91, Gradac
 • Cesta bratstva in enotnosti 116, Metlika

Poslovni objekti

 • TPC KOSEZE, Vodnikova cesta 187, Ljubljana
 • POSLOVNA STAVBA Taborska cesta 13, Grosuplje
 • TPC NOVI TRG, Novo mesto
 • TPC BRŠLJINKA, Ljubljanska c. 22, Novo mesto
 • TPC TRŽNICA, Sevnica
 • HTC, Trg svobode 4–11, Sevnica
 • PRINOVEC, Šmarješke Toplice, 115, 116, Šmarješke Toplice
 • TPC 1, Zadružna cesta 16, Črnomelj
 • TPC 2, Zadružna cesta 33, Črnomelj
 • POSLOVNA STAVBA Kolodvorska cesta 32, Črnomelj
 • TPC METLIKA
 • AVTOBUSNA POSTAJA, Metlika
 • POSLOVNA STAVBA Trg Matije Gubca 1, Krško
 • POSLOVNA STAVBA Baragov trg 1, Trebnje
 • POSLOVNA STAVBA Pavlinov hrib II., Trebnje
 • POSLOVNI OBJEKT TPC SPAR, Trebnje
 • GARAŽNA HIŠA NHM, Sevnica
 • AVTOBUSNA POSTAJA, Novo mesto
 • STEGNE 27, Ljubljana

Kotlovnice

 • KOTLOVNICA LJUBLJANSKA 26–28, Ivančna Gorica
 • KOTLOVNICA ŠEGOVA, Novo mesto
 • KOTLOVNICA SEIDLOVA C. 30, Novo mesto
 • KOTLOVNICA NAD MLINI 29,31,33,35, Novo mesto
 • KOTLOVNICA NAD MLINI 1–3, Novo mesto
 • KOTLOVNICA KANDIJSKA CESTA 37 – 41, Novo mesto
 • KOTLOVNICA RIMSKA 1,3,5, Trebnje
 • KOTLOVNICA CANKARJEVA 23–39, Trebnje
 • KOTLOVNICA GUBČEVA 9–27, Trebnje
 • KOTLOVNICA SOKOLSKA 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Mirna
 • KOTLOVNICA CKS 1, Litija
 • KOTLOVNICA TRG NA STAVBAH 1, Litija
 • KOTLOVNICA PRVOMAJSKA 2,3,4, Litija
 • KOTLOVNICA MAISTROVA 2–16, Litija
 • KOTLOVNICA BARTLOVA 1,3,5, Litija
 • KOTLOVNICA TRG NA STAVBAH 2,3, Litija
 • KOTLOVNICA TRG NA STAVBAH 4, Litija
 • KOTLOVNICA ZIDANI MOST 35, Zidani most
 • KOTLOVNICA NHM 25, Sevnica
 • KOTLOVNICA GLAVNI TRG 34, Sevnica
 • KOTLOVNICA KRMELJ 84, 84 A, 86, 86A, Krmelj
 • KOTLOVNICA TRG SVOBODE 13 A, Sevnica
 • KOTLOVNICA TRG SVOBODE 32, Sevnica
 • KOTLOVNICA CANKARJEVA 10, Sevnica
 • KOTLOVNICA METLIŠKA 7, Semič
 • KOTLOVNICA NASELJE BORISA KIDRIČA, Metlika –v sodelovanju s Petrol d.d.

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE