VZDRŽEVANJE IN PRENOVA

Vzdrževanje in prenova

Skrbimo, da je vaša stavba redno vzdrževana, iščemo rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti, zagotavljamo nemoteno obratovanje stavbe in se skupaj z etažnimi lastniki trudimo za prijetno bivanje v njej. Manjša vzdrževalna dela opravljamo v okviru lastne vzdrževalne službe, za večja vzdrževalna dela, prenove energetskih sistemov pa etažni lastniki lahko izbirate med preizkušenimi in zanesljivimi zunanjimi izvajalci.

S strokovnim in izkušenim kadrom ter zunanjimi izvajalci zagotavljamo kakovostno in cenovno dostopno vzdrževanje stavb.

Vzdrževanje stavbe – dela, ki ohranjajo uporabno vrednost stavbe

 • tekoče vzdrževanje,
 • investicijsko vzdrževanje,
 • intervencijska vzdrževalna dela.

Ponudba naše vzdrževalne službe

 • manjša popravila na skupnih delih (električne inštalacije, vodovodna napeljava, ogrevalni sistem, drugo)
 • reševanje nujnih situacij v stavbi (izliv vode, kanalizacije, drugo)
 • urejanje okolice (košnja, obrezovanje drevja, drugo)
 • čiščenje snega,
 • pregledi požarne varnosti in vodenje vseh evidenc.

Podporne storitve pri izvajanju vzdrževanja in prenov

 • priprava pogodb za večja vzdrževalna dela,
 • usklajevanje in nadzor pri izvajanju del zunanjih izvajalcev na stavbi,
 • finančni inženiring,
 • tehnična podpora.

TEHNIČNA SLUŽBA, VZDRŽEVANJE IN ENERGETIKA

VODJA VZDRŽEVANJA
Igor Borin

GSM: +386 41 613 639
E-naslov: igor.borin@terca.si

VODJA ENERGETIKE
Alen Virant

TEL.: 07 34 35 102
GSM: +386 31 262 923
E-naslov: alen.virant@terca.si

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE