Varovanje podatkov

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Terca d.o.o. zbira od vas, ko oddate povpraševanje za upravljanje stavbe.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Terca d.o.o.

Šentrupert 124,

8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100
e-mail: info@terca.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Če želite prejeti ponudbo za upravljanje vaše stavbe, morate izpolniti obrazec na spletni strani Terce d.o.o. Z izpolnitvijo tega obrazca in potrditvijo posredujete Terci d.o.o. naslednje kontaktne podatke:

·         ime

·         priimek

·         e-poštni naslov

·         telefonsko številko

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede priprave ponudbe. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste prejeli konkretnih informacij oz. ponudbe za upravljanje vaše stavbe.

Terca d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Terce d.o.o. določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Terco d.o.o., ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Terca d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi obrazca za pridobitev ponudbe za upravljanje posamezne stavbe v Terci d.o.o. obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani Terce d.o.o. na spletnem obrazcu za pridobitev ponudbe za upravljanje stavbe kliknete »pošlji«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s sporočilom preko elektronske pošte na naslov: info@terca.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@terca.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

Terca d.o.o. hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen izdelave ponudbe za upravljanja stavbe za katero ste oddali povpraševanje preko spletnega. V primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu Terce d.o.o. blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, Terca d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE