KOTLOVNICE

Upravljanje kotlovnic

Storitve v zvezi z vzdrževanjem kotlovnice:

  • organiziramo redno vzdrževanje in servisiranje,
  • zagotavljamo pravočasno zamenjavo dotrajanih elementov in naprav na primarnem delu sistema ogrevanja,
  • skladno z naročili organiziramo popravila sekundarnega sistema v posameznih stanovanjih.

Storitve v zvezi z obratovanjem kotlovnice:

  • nadzor delovanja kotlovnice,
  • skrb za nemoteno ogrevanje stanovanj,
  • zapiranje in praznjenje ogrevalnega sistema,
  • izvajanje zakonskih določil in zahtev v zvezi z varstvom zraka,
  • finančno administrativna opravila za vse uporabnike,
  • sodelovanje na sestankih odbora za ogrevanje,
  • obveščanje lastnikov stanovanj v zvezi s kotlovnico preko oglasnih desk.

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE