ENOTA ČRNOMELJ

Enota Črnomelj

Zadružna cesta 16
8340 Črnomelj

Uradne ure na enoti
Pon., sred., pet.: od 8.00 – 10.00 ure

Kontakt
Tel: 07 30 51 424
E-pošta: crnomelj@terca.si

Operativni upravnik
Jože Veselič
Tel: 040 722 825
E-pošta: joze.veselic@terca.si

Vzdrževalec:
Peter Malešič
Tel: 041 652 548

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE