OBRAZCI

Obrazci

Skladno s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb morajo lastniki ali najemniki sporočiti podatke o številu uporabnikov ali morebitne spremembe o številu uporabnikov najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi.

OBRAZEC ZA PRIJAVO OZ. SPREMEMBO ŠT. OSEB

E-račun je račun, ki ga izdajatelj izda prejemniku za opravljene storitve v elektronski obliki in popolnoma nadomešča klasično papirnato obliko računa. Njegove prednosti so v enostavnosti prejemanja in plačevanja e-računov, v preglednosti vodenja in arhiviranja e-računov in prijaznosti do uporabnika (vse na enem mestu) ter do okolja. Na prejemanje e-računov Terce d.o.o. se lahko prijavite/odjavite, tako da nam posredujete izpolnjeno vlogo/preklic vloge s potrebnimi podatki.

VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA

PREKLIC VLOGE ZA IZDAJO E-RAČUNA

SPLOŠNI POGOJI E-RAČUNA

Plačevanje računov preko direktne obremenitve vašega osebnega računa je enostavno, prav tako poskrbite za  pravočasno plačilo rednih obveznosti. Podpisanega nam lahko vrnete:

  • po e-pošti na naslov: obracun@terca.si,
  • po pošti na naslov Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert,
  • osebno oddate na eni izmed naših poslovnih enot ali na upravi.

OBRAZEC ZA DIREKTNO BREMENITEV

Direkna bremenitev se izvaja mesečno, na dan valute računa.

Terca d.o.o. lahko brez soglasja uporabnika ukine trajnik za plačilo, in sicer:

  • če je plačilni račun uporabnika zaprt,
  • če je plačilni račun uporabnika dvakrat zaporedoma blokiran,
  • če je uporabnik dvakrat zaporedoma brez pojasnila (pisne reklamacije) odklonil plačilo,
  • če trikrat plačilo ni izvedeno zaradi nezadostnega kritja na plačilnem računu uporabnika.

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE