OBRAZCI

Obrazci

Skladno s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb morajo lastniki ali najemniki sporočiti podatke o številu uporabnikov ali morebitne spremembe o številu uporabnikov najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi.

OBRAZEC ZA PRIJAVO OZ. SPREMEMBO ŠT. OSEB

E-račun je račun, ki ga izdajatelj izda prejemniku za opravljene storitve v elektronski obliki in popolnoma nadomešča klasično papirnato obliko računa. Njegove prednosti so v enostavnosti prejemanja in plačevanja e-računov, v preglednosti vodenja in arhiviranja e-računov in prijaznosti do uporabnika (vse na enem mestu) ter do okolja. Na prejemanje e-računov Terce d.o.o. se lahko prijavite/odjavite, tako da nam posredujete izpolnjeno vlogo/preklic vloge s potrebnimi podatki.

VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA

PREKLIC VLOGE ZA IZDAJO E-RAČUNA

Plačevanje računov preko direktne obremenitve vašega osebnega računa je enostavno, prav tako poskrbite za  pravočasno plačilo rednih obveznosti. Podpisanega nam lahko vrnete:

  • po e-pošti na naslov: obracun@terca.si,
  • po pošti na naslov Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert,
  • osebno oddate na eni izmed naših poslovnih enot ali na upravi.

OBRAZEC ZA DIREKTNO BREMENITEV

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100 | Faks: 07 34 35 119

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE