VZDRŽEVANJE IN PRENOVA NEPREMIČNIN

Vzdrževanje in prenova nepremičnin

Z lastno vzdrževalno službo zagotavljamo manjša popravila na skupnih delih, urejanje okolice, nadzor kotlovnic, druga opravila na podlagi dogovorov z naročniki. Naše strokovne službe v sodelovanju s preizkušenimi zunanjimi izvajalci, ki jih izberejo etažni lastniki, iščejo rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, vgradnjo novih naprav in nemoteno uporabo skupnih delov. Poskrbimo za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud na podlagi javnih razpisov in v sodelovanju z bankami omogočamo financiranje prenov z najemom kreditov v breme rezervnih skladov posameznih stavb

Šentrupert 124, 8232 Šentrupert

Telefon: 07 34 35 100

info@terca.si

Upravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikonaUpravjanje z nepremičninami, vzdrževanje in prenova nepremičnin-Terca eupravnik ikona

E-upravnik

Spremljajte vaše račune in dokumente v elektronski obliki.

VSTOP ZA UPORABNIKE