ZVIŠANJE CEN TOPLOTE PRI ENERGETIKI LJUBLJANA

Povezava na pojasnilo Energetike Ljubljana za odjemalce toplote v Ljubljani: POVEZAVA

Povezava do cenika Energetike Ljubljana: POVEZAVA.

Lep pozdrav!

Uprava Terca d.o.o., 13.01.2022

Terca logo @2x