PRAVILA ZVD ZA VARNO UPORABO DVIGAL V ČASU EPIDEMIJE