ZNIŽANJE POTREBNEGA SOGLASJA ZA IZVEDBO DEL

Novela SZ-1, ki je začela veljati 19. 6. 2021, je znižala potrebna soglasja za izvedbo del v večstanovanjskih in stanovanjsko poslovnih stavbah. Za izvedbo del, za katera je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, v skladu z zakonom, ki ureja graditev, je potrebno soglasje etažnih lastnikov, ki imajo več kakor 75% solastniških deležev. Za vsa ostala dela, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, tudi za izboljšave, zadostuje soglasje več kot 50% etažnih lastnikov po solastniških deležih. Soglasje vseh etažnih lastnikov je še vedno potrebno, če gre za spremembo stanovanja v poslovni prostor v večstanovanjski ali stanovanjsko poslovni stavbi.

Na povezavi si lahko preberete pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor: POVEZAVA.

Uprava Terca d.o.o., 09.12.2021