DOVOLJENO DRUŽENJE DO 50 OSEB

Vlada je sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki določa, da se lahko zbere oziroma druži do 50 oseb. Sprememba začne veljati 15. maja 2021.

Glede na sprostitev bomo začeli s sklicevanjem zborov lastnikov v stavbah, kjer se ne pričakuje udeležbe več kot 50 oseb. Prednostno bodo sklicani zbori lastnikov v stavbah, kjer zbora v letu 2020 ni bilo, kjer so načrtovane ali že potekajo energetske sanacije ter v novo prevzetih stavbah. Zbori lastnikov bodo sklicani skladno z veljavno zakonodajo (najmanj dva tedna prej, s pisnim vabilom) in bodo potekali na prostem. Pri tem je potrebno upoštevati medsebojno varnostno razdaljo in vsa ostala priporočila in ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužb s SARS-CoV-2.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami!

Povezava do odloka vlade: Povezava

Mnenje Združenja upravnikov nepremičnin glede izvedbe zborov lastnikov:

Uprava Terca d.o.o., 14.05.2021

Terca logo @2x