ZAMEJITEV CEN ZEMELJSKEGA PLINA ZA LETO 2024

Zaradi nestabilnih napovedi glede razmer pri oskrbi z zemeljskim plinom je Vlada RS odločila, da se ranljivim skupinam odjemalcem zagotovi stabilne cene zemeljskega plina za kurilno sezono od 1. januarja 2024 do 30. aprila 2024.

Z Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema se omejuje najvišje dovoljene cene zemeljskega plina iz plinskega sistema tudi za končne odjemalce plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev (skupni gospodinjski odjemalec).

Najvišja dovoljena tarifna postavka cene zemeljskega plina za te odjemalce je omejena na višino 0,0599 EUR/kWh (brez DDV). Do konca leta 2023 po velja še stara uredba, po kateri najvišja cena znaša 0,0730 EUR/kWh (brez DDV).

Uredba o določitvi cen zemeljskega plina: POVEZAVA.

Uprava Terca d.o.o., 03.11.2023

Terca logo @2x