Vlada izdala uredbo o določitvi cen zemeljskega plina

Vlada je izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce. Uredbo, ki bo pričela veljati 1. septembra 2022, je vlada sprejela z namenom lažje premostitve energetske draginje, ki je med ostalim posledica zmanjšanih dobav zemeljskega plina zaradi ruske invazije na Ukrajino. Uredba velja tudi za skupna odjemna mesta v večstanovanjskih stavbah.

Uredba o določitvi cen zemeljskega plina: POVEZAVA.

Obvestilo Vlade Republike Slovenije: POVEZAVA.

Uprava Terca d.o.o., 26.07.2022

Terca logo @2x