Stroški ogrevanja v kotlovnicah na zemeljski plin

Za vsa skupna odjemna mesta v večstanovanjskih stavbah od 1.1.2023 velja cena zemeljskega plina po Uredbi o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je vlada določila najvišje drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce.

Uredba je začela veljati s 1.9.2022, vendar pa je za naša odjemna mesta pri Istrabenz plini d.o.o. do 31.12.2022 veljala še pogodbena cena na podlagi zakupljenih količin v letu 2020. Zakupljena cena plina 17,82 EUR/MWh, ki je veljala za leto 2022, se je z januarjem 2023 povečala na 73,00 EUR/MWh. Z vsemi dajatvami je strošek ogrevanja na zemeljski plin v januarju 2023 glede na december 2022 višji za 3,1 krat. Etažni lastniki oz. uporabniki ste bili o podražitvah ogrevanja obveščeni preko oglasnih desk.

Podobno velja za odjemna mesta na Pavšičevi ulici v Logatcu, kjer je dobavitelj zemeljskega plina GEN-I. Cena plina se je s 01.01.2023 povišala iz 21,29 EUR/MWh na 73,00 EUR/MWh – po uredbi.

Uredba o določitvi cen zemeljskega plina: POVEZAVA.

Uprava Terca d.o.o., 27.02.2023

Terca logo @2x