SPREMEMBE PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Zaradi sprememb Stanovanjskega zakona je Ministrstvo za okolje in prostor prilagodilo tudi vsebino Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah omenjenega pravilnika so na pristojnem ministrstvu pripravljali zadnjih nekaj mesecev. Predloge in pripombe na omenjeni predlog so bile podane tudi s strani Združenja upravnikov nepremičnin. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 52/2022, z dne 15.04.2022, začne pa veljati s 30.04.2022.

Opozoriti velja predvsem na naslednje spremembe:

 • • v izogib podvajanju vsebine, ki jo že ureja Stanovanjski zakon se v I. poglavju pravilnika (Posli upravljanja) črtajo členi, ki taksativno naštevajo posle upravljanja večstanovanjske stavbe;
  • 4. člen Pravilnika se dopolnjuje glede načina obveščanja upravnika v primeru ko upravnik odpove pogodbo o opravljanju upravniških storitev;
  • v 7. členu Pravilnika se v drugem odstavku dopolnjuje vsebina načrta vzdrževanja;
  • 10. člen Pravilnika se dopolnjuje z možnostjo elektronskega glasovanja, ki jo je uvedla novela SZ-1E;
  • s spremembami v 11. členu Pravilnika se jasneje določa postopek potrditve oziroma zavrnitve zapisnika;
  • z novim 12. a členom Pravilnika se podrobneje določajo pogoji za elektronsko glasovanje. Ravno tako se podrobneje pojasnjujejo določbe Stanovanjskega zakona glede dopolnjevanja elektronskega glasovanja s podpisovanjem listine;
  • 26. člen Pravilnika se dopolnjuje s taksativnim navajanjem stroškov razkuževanja, ki se delijo glede na število posameznih enot stavbe;
  • V 29. členu Pravilnika pa se skladno s sodno prakso črta »kazenska« določba glede števila uporabnikov posamezne enote. Zaradi uskladitve z novelo SZ-1E se dodaja tudi možnost, da se seznam posameznih enot s številom uporabnikov obesi bodisi na oglasni deski bodisi na mestu, dostopnem vsem etažnim lastnikom.

Pravilnik vsebuje še nekatere manjše spremembe, ki bodo odpravile posamezne nejasnosti sedanjega besedila in s tem olajšale upravljanje večstanovanjskih stavb.

Povezava do Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb v Uradnemu listu: Povezava

Uprava Terca d.o.o., 21.04.2022

Terca logo @2x