DELNA REGULACIJA CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE V LETU 2024

Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi cene električne energije, ki določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Uredba bo veljala od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024.

Ukrep omejitve cene električne energije je uveljavljen za 90% dejanske porabe odjemalcev, medtem ko bo za 10% porabe veljala tržna cena pri izbranem dobavitelju. Ukrep, ki ga je vlada sprejela za leto 2023, je omejeval ceno za celotno porabo.

Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije (brez vključenega DDV) znašajo:

  • višja tarifa (VT): 0,1180 evra/kWh,
  • nižja tarifa (NT): 0,0820 evra/kWh,
  • enotna tarifa (ET): 0,0980 evra/kWh.

Povezava do uredbe: POVEZAVA

Lep pozdrav!

Uprava Terca d.o.o., 02.11.2023

Terca logo @2x