RAČUNI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO

Dobavitelja električne energije Elektro Energija d.o.o. in Gen-i d.o.o. pri izdaji računov za september in oktober 2022 nista upoštevala cen iz uredbe, zato smo podali prijavo na pristojno inšpekcijo. V tem mesecu smo poleg rednih računov za november 2022 prejeli še storno račune in nove račune za september in oktober 2022, tako da je za vsako odjemno mesto na vaših razdelilnikih po pet postavk. Gre sicer za minimalne popravke pri stroških električne energije, vendar pa morajo ti biti zaračunani skladno z veljavno uredbo.

Povezava do uredbe: POVEZAVA

Lep pozdrav!

Uprava Terca d.o.o., 28.12.2022

Terca logo @2x