PROBLEMATIKA SIVIH VRAN V MESTIH

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo bilten, ki obravnava problematiko sivih vran v mestih.