Prenove stavb in posegi v nosilno konstrukcijo stavb – zloženka Ministrstva za okolje in prostor in Zavoda za gradbeništvo Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije je izdalo zloženko na temo Prenove stavb in posegi v nosilno konstrukcijo stavb v kateri je nekaj koristnih nasvetov povezanih s prenovami.

large2large3