OMEJITVE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI

Od 1. do 11. aprila 2021 bo veljal Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 47/21), ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Odlok v drugem členu določa izjeme, ki jih je dovoljeno izvajati brez testa. V prvem odstavku 2. člena je pod točko 8 določena naslednja izjema:

  • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela).

V predhodno navedenem odloku je za etažne lastnike pomembna še izjema, ki je navedena v 6. točki 1. odstavka 2. člena in sicer:

  • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti.

Povezava do Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji: POVEZAVA

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Lep pozdrav

Uprava Terca d.o.o., 30.03.2021

Terca logo @2x