Ponovni začetek obračunavanja omrežnine in prispevkov pri električni energiji

Z Zakonom o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov so bile za tri mesece znižane postavke na računu za električno energijo. To trimesečno obdobje se je izteklo s 30.04.2022, zato je v zneskih računov za elektriko ponovno vključen tudi obračun prispevkov SPTE in OVE ter tarifnih postavk elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo.

Uprava Terca d.o.o., 09.06.2022

Terca logo @2x