OBRAČUNI OGREVANJA PO PORABI

V vseh stavbah, v katerih nastopamo kot izvajalec odčitavanja in delitve stroškov toplote, prikazujemo na koncu mesečnega razdelilnika obračun ogrevanja za enoto. Prikazani so podatki o porabi posameznih merilnikov toplote (stanje, odčitana in korigirana poraba) ter obračunski podatki potrebni za izračun porabniškega deleža (ogrevana površina, delež ogrevane površine, korekturni faktor, korigirana poraba merilnikov in njen delež, delež stroška, ki se deli po površini in izračun tega deleža, delež stroška, ki se deli po porabi in izračun tega deleža, ter skupni porabniški delež). Na koncu vrstice je zapisana višina stroška ogrevanja, ki ga najdete tudi v zapisu razdelilnika pod postavko »ogrevanje«.

Način obračuna določa Pravilnik o delitvi stroškov toplote.

Do obračunov ogrevanja pa lahko dostopate tudi preko spletnega portala z vašim uporabniškim imenom in geslom. To velja tudi za stavbe, kjer delitev toplote izvaja naše podjetje in porabniške deleže sporočamo dobavitelju ogrevanja. V meniju izberete »dokumenti«, nato »obračun« in »obračun toplotne energije« ter odprete dokument za posamezni mesec. Tovrstne podatke morajo zagotavljati tudi vsi zunanji izvajalci odčitvanja in delitve stroškov toplote na svojih portalih.

Na povezavi si lahko ogledate tudi delilnik toplote in razlago vrednosti, ki se prikazujejo na prikazovalniku delilnika.

Uprava Terca d.o.o., 26.11.2021