Ključna vprašanja etažnih lastnikov in odgovori Ministrstva za infrastrukturo v zvezi s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli