Izvajanje dejavnosti v povezavi z Odlokom o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev

Katere storitve lahko izvaja upravnik?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, pri čemer dopušča izjemo glede nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kamor sodijo tudi storitve upravljanja. Po mnenju GZS ta izjema vključuje le izvajanje nujnih vzdrževalnih del, brez katerih bi bila ogrožena varnost stanovalcev.

Ali se lahko izvajajo ogledi stanovanj na podlagi sklenjenih pogodb za nepremičninsko posredovanje?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Ker odlok ne določa izjeme za storitev nepremičninskega posredovanja, te storitve ni dovoljeno izvajati.

Ali je dovoljena izdelava fasad na večstanovanjskih objektih?

V skladu z dopolnitvijo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,  so dovoljena le gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje.

Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev se nahajajo na sledeči povezavi: NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

Dopolnitev Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev se nahaja na povezavi: DOPOLNITEV ODLOKA

Uprava Terca d.o.o.

Terca logo @2x