VABILO K IZPOLNITVI ANKETE

Spoštovani etažni lastniki

ZUN (Združenje upravnikov nepremičnin), ki deluje v okviru GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami je v letu 2020 pri Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani (CPOE) naročilo analizo trga upravljanja z nepremičninami. Želijo preučiti potencialne učinke ustrezne regulacije s postavitvijo standardov, ki bi določili obvezen obseg storitve upravljanja nepremičnin, posledično pa tudi potrebne kadrovske, tehnične, varnostne in ostale pogoje, ki bi opredeljevali naloge, vlogo, pa tudi razmerja med ponudniki in uporabniki storitev upravljanja z oceno stroškov. Tovrstna regulacija bo zaščitila tako uporabnike kot tudi ponudnike, prispevala k dvigu standardov v dejavnosti, s tem pa tudi k dvigu kakovosti storitev in varnosti uporabnikov storitev, torej etažnih lastnikov.

Vljudno vas prosimo za sodelovanje v anonimni anketi, ki jo je pripravil CPOE in ki bo vplivala na rezultate analize trga upravljanja z nepremičninami.

Anketni vprašalnik je dostopen na povezavi http://raziskave.ef.uni-lj.si/a/956.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas prijazno pozdravljamo.

Uprava Terca d.o.o., 27.01.2021

Terca logo @2x