Zunanja presoja standarda ISO 9001:2015 v družbi Terca d.o.o

Dne, 24.09.2021 je bila v družbi Terca d.o.o. izvedena redna zunanja presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015. Presojo je izvedla presojevalka certifikacijske hiše Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ) iz Ljubljane. Med presojo v naši družbi zunanja presojevalka ni ugotovila nobenih neskladnosti z zahtevami standarda ISO 9001:2015, kar pomeni, da delamo dobro, kakovostno in v skladu s standardom. Cilj vsakoletnih presoj je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev standarda, izpolnjevanja lastnih zahtev in ciljev ter izvajanja neprestanih izboljšav v poslovanju. Naša družba izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja v skladu z zahtevami navedenega standarda, zato je iz poročila certifikacijske hiše SIQ razvidno, da so cilji presoje izpolnjeni. Certifikacijska hiša je na tej podlagi certifikat kakovosti ISO 9001:2015 družbi Terca d.o.o. podaljšala za dobo enega leta.

Uprava Terca d.o.o., 22.10.2021

Terca logo @2x