ZBORI LASTNIKOV V LETU 2022

Obveščamo vas, da naši operativni upravniki pospešeno sklicujejo zbore lastnikov, ki jih v nekaterih stavbah že dolgo ni bilo. Predlagamo, da se sklicanih zborov lastnikov udeležite v čim večjem številu in tako aktivno sodelujete pri upravljanju vaše stavbe. Do 18.6.2022 bi v vseh stavbah morali sprejeti tudi odločitve glede vodenja rezervnega sklada na enotnem računu, sicer bomo morali odpreti ločene račune za vse stavbe, ki takšne odločitve ne bodo potrdile, kar je povezano tudi z dodatnimi stroški za etažne lastnike.

Vodenje sredstev računa rezervnega sklada: Povezava

Uprava Terca d.o.o., 14.04.2022

Terca logo @2x