ZBORI LASTNIKOV V LETU 2022

Ob sproščanju ukrepov, ki veljajo od 21.2.2022, bomo pričeli s sklicevanjem rednih letnih zborov lastnikov. Najprej bodo zbori lastnikov sklicani v manjših objektih in v stavbah, kjer zborov v letu 2021 ni bilo ali so načrtovane večje energetske prenove. Zbori lastnikov se bodo izvajali na prostem, ob upoštevanju priporočenih varnostnih ukrepov. Še vedno pa lahko etažni lastniki potrebne sklepe sprejemate z listinami za pisno glasovanje.

Povezava do odloka: POVEZAVA in obvestila VLADE RS.

Lep pozdrav!

Uprava Terca d.o.o., 22.02.2022

Terca logo @2x