Vlada izdala uredbo o določitvi cen električne energije

Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Uredba o določitvi cen električne energije: POVEZAVA.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije: POVEZAVA.

Obvestilo Vlade Republike Slovenije: POVEZAVA.

Uprava Terca d.o.o., 19.07.2022

Terca logo @2x