ODLOK O OBVEZNEM RAZKUŽEVANJU VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Upravnik večstanovanjske stavbe mora poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v ali ob večstanovanjski stavbi. Razkuževanje lahko izvede upravnik ali tretja oseba (npr. čistilni servis) ali etažni lastniki sami. Strošek razkuževanje je, do drugačne odločitve vlade, strošek etažnih lastnikov in se lahko plača iz rezervnega sklada stavbe.
Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb,
Obvestilo vlade.

S 30.03.2020 je v veljavo vstopil Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Povezavo do obvestila vlade RS in odloga v naslednjih povezavah:
Obvestilo vlade,
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.

Ostanimo zdravi!

Uprava Terca d.o.o.