DELITEV STROŠKOV OBVEZNEGA RAZKUŽEVANJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Dne, 17.4.2020, smo končno prejeli odločitev pristojnega ministrstva glede delitve stroškov razkuževanja, ki odstopa od njihovega predhodnega pojasnila in navaja:
»Stroški razkuževanja večstanovanjskih stavb bremenijo lastnike stanovanj in najemnike, če gre za stanovanja na katerih obstoji najemno razmerje. Stroški razkuževanja skupnih delov niso stroški vzdrževanja, pač pa gre za obratovalne stroške, zato za te namene ni mogoče koristiti sredstev rezervnih skladov. Stroški, ki nastanejo zaradi razkuževanja, se delijo med lastnike in najemnike po kriteriju števila enot v enakem deležu, kot ga določa 26. člen pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur.l.RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13).«

Uprava Terca d.o.o., 20/04/2020