KOREKTURNI FAKTORJI ZA IZENAČITEV VPLIVA LEGE

Delitev stroškov toplote v stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se s toploto oskrbujejo iz skupnega ogrevalnega sistema, ureja Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur.l.RS št. 82/15 in 61/16). Med obvezne parametre za delitev stroškov ogrevanja sodi tudi izračun korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi. Velja namreč, da posamezni deli z manj ugodno lego porabijo znatno več energije za doseganje enake temperature v prostoru kot posamezni deli z ugodnejšo lego, zato se njihova poraba po delilnikih zniža z ustreznim korekturnim faktorjem. Uporaba ustreznih korekturnih faktorjev tako omogoča pravičnejšo delitev stroškov ogrevanja na skupnem odjemnem mestu.
Korekturni faktorji se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in metodologijo za izdajo energetskih izkaznic. V večjem številu stavb se še vedno uporabljajo korekturni faktorji določeni na podlagi starega pravilnika (določeni pavšalno), njihova uporaba pa je možna le še do konca leta 2024. Korekturne faktorje na podlagi veljavnega pravilnika je za vse stavbe potrebno na novo določiti najkasneje do 1.1.2025. Novi izračuni so potrebni tudi po izvedbi energetskih sanacij stavbe.

V vseh stavbah v našem upravljanju, kjer je potrebno izdelati nove korekturne faktorje, vas bomo na zboru lastnikov v letu 2024 seznanili z navedeno zakonsko zahtevo in vam ponudili njihovo izdelavo.

Povezava do Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto: POVEZAVA.

Povezava do pojasnil odgovore na ključna vprašanja Pravilnika: POVEZAVA.

Uprava Terca d.o.o., 19.01.2024

Terca logo @2x