IZVAJANJE FASADERSKIH IN KROVSKIH DEL TER DRUGIH STORITEV

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji bo s ponedeljkom, 20.4.2020, prišlo do nekaterih sprememb in dopolnitev.

V skladu z dopolnitvijo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, bodo med drugim dovoljene tudi storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer fasaderska dela, krovska dela, vrtnarske storitve).

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli tudi pojasnilo, da se lahko izvajajo tudi dela v nenaseljenih stanovanjih v večstanovanjskih hišah, ki so sicer naseljene. Pomembno je le, da v stanovanjih trenutno nihče ne stanuje in, da je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

Pri izvajanju vseh del in storitev je potrebno upoštevati vsa splošna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in druge odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev se nahaja na povezavi: DOPOLNITEV ODLOKA

Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev se nahajajo na povezavi: NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

Uprava Terca d.o.o.