DVIG NEPROFITNIH NAJEMNIN

Skladno z veljavno zakonodajo se vrednost točke za določitev vrednosti stanovanja enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin. Od 1.4.2024 dalje nova vrednost stanovanjske točke za izračun neprofitne najemnine znaša 3,65 EUR (uskladitev znaša 4,2%).

Lep pozdrav!

Uprava Terca d.o.o., 08.04.2024

Terca logo @2x