S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Upravljanje nepremičnin

Upravljanje nepremičnin je osnovna dejavnost družbe.

Konkurenčno prednost družbe omogočajo strokovni kadri, dolgoletne izkušnje in operativna prisotnost v stavbah, kjer so nam etažni lastniki zaupali upravljanje.

Reference

Naše prioritete so vzdrževane in energetsko učinkovite stavbe, aktivno sodelovanje z etažnimi lastniki ter stalen razvoj in zagotavljanje celovitih storitev.

Upravljanje stanovanj

Zagotavljamo zanesljivo in pregledno upravljanje in poslovanje vsake stavbe (zbori lastnikov, načrti vzdrževalnih del, vpogled v celotno dokumentacijo, gospodarno upravljanje z rezervnim skladom, redno obveščanje etažnih lastnikov, spremljanje poslovanja preko E-upravnika).

Redno upravljanje obsega:

 • pripravo in izvedbo zbora etažnih lastnikov,
 • redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov,
 • porazdelitev in izterjavo obveznosti,
 • upravljanje z rezervnim skladom stavbe,
 • zastopanje etažnih lastnikov v poslih upravljanja, vložitvi tožb, izdaji dovoljenj in soglasij,
 • priprava načrta in izvedba vzdrževalnih del,
 • poročilo o upravnikovem delu,
 • ažuriranje registrskih podatkov stavb,
 • zbiranje, vodenje in obdelovanje osebnih podatkov, skladno s pooblastili in veljavno zakonodajo,
 • izvedba rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti na skupnih delih stavbe,
 • druge naloge po sklepih etažnih lastnikov in sklenjenih pogodbah.

Nudimo vam celovito storitev upravljanja skladno z zakonodajo, pravili stroke in dobrimi poslovnimi običaji.

Pripravljamo tudi osnutke pogodb o urejanju medsebojnih razmerij, hišne rede in vodimo postopke z vpisom posameznih delov in pripadajočih zemljišč.

Prilagajamo se zakonskim in drugim novostim ter z njimi redno seznanjamo komitente.

Upravljanje poslovnih prostorov

Naša družba že več let uspešno upravlja s poslovnimi objekti. Vedno se prilagajamo konkretnim zahtevam etažnih lastnikov in jim ponudimo celovito upravljanje z objektom (izvajanje ogrevanja, hišniških opravil in drugo).

Redno upravljanje obsega:

 • pripravo in izvedbo zbora etažnih lastnikov, upravnih in nadzornih odborov,
 • redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov,
 • porazdelitev in izterjavo obveznosti,
 • upravljanje z rezervnim skladom stavbe,
 • zastopanje etažnih lastnikov v poslih upravljanja, vložitvi tožb, izdaji dovoljenj in soglasij,
 • priprava načrta in izvedba vzdrževalnih del,
 • poročilo o upravnikovem delu,
 • ažuriranje registrskih podatkov stavb,
 • zbiranje, vodenje in obdelovanje osebnih podatkov, skladno s pooblastili in veljavno zakonodajo,
 • izvedba rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti na skupnih delih stavbe,
 • druge naloge po sklepih etažnih lastnikov in sklenjenih pogodbah.

Nudimo vam celovito storitev upravljanja skladno z zakonodajo, pravili stroke in dobrimi poslovnimi običaji.

Pripravljamo tudi osnutke pogodb o urejanju medsebojnih razmerij, hišne rede in vodimo postopke z vpisom posameznih delov in pripadajočih zemljišč.

Prilagajamo se zakonskim in drugim novostim ter z njimi redno seznanjamo komitente.

Upravljanje kotlovnic

Storitve v zvezi z vzdrževanjem kotlovnice:

 • organiziramo redno vzdrževanje in servisiranje,
 • zagotavljamo pravočasno zamenjavo dotrajanih elementov in naprav na primarnem delu sistema ogrevanja,
 • skladno z naročili organiziramo popravila sekundarnega sistema v posameznih stanovanjih.

 

Storitve v zvezi z obratovanjem kotlovnice:

 • nadzor delovanja kotlovnice,
 • skrb za nemoteno ogrevanje stanovanj,
 • zapiranje in praznjenje ogrevalnega sistema,
 • izvajanje zakonskih določil in zahtev v zvezi z varstvom zraka,
 • finančno administrativna opravila za vse uporabnike,
 • sodelovanje na sestankih odbora za ogrevanje,
 • obveščanje lastnikov stanovanj v zvezi s kotlovnico preko oglasnih desk.

Rezervni sklad

Za vašo stavbo upravljamo s sredstvi rezervnega sklada s skrbnostjo dobrega gospodarja. Zbrana sredstva nalagamo v depozite pri bankah in zagotavljamo ugodne obrestne mere, pripis obresti je mesečen. Omogočamo ugodno kreditiranje v breme rezervnega sklada stavbe v soglasju z etažnimi lastniki.

Uporaba sredstev rezervnega sklada

Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene najetih posojil.

Pogosta vprašanja o rezervnem skladu.

na vrh
Back to top