S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

NALOŽBE V ENERGETSKO UČINKOVITOST STAVB

22.11.2017

Naložbe v energetsko učinkovitost stavb vlagateljem prinašajo pomembne prihranke, družbi pa tudi širše koristi, ki jih lahko razvrstimo v ekonomske, družbene in okoljske. V stavbah se porabi dobra tretjina vse energije, zato njihove energetske prenove predstavljajo največji potencial za doseganje prihrankov energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Za spodbujanje in podporo izvajanju naložb v energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb so v Sloveniji glavni vir finančnih spodbud dolgoročno in sistemsko zagotovljena povratna in nepovratna sredstva Eko sklada. Starejše večstanovanjske stavbe tako lahko pridobijo nepovratne finančne spodbude za izvedbo novih naložb v toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa prosti neogrevanemu prostoru, optimizacijo sistema ogrevanja in obsežno energetsko prenovo. Za slednjo je nepovratna finančna spodbuda Eko sklada najvišja.

Na podlagi že izvedenih energetskih prenov smo ugotovili, da prihranki pri porabi energije znašajo tudi do 40%, izboljša se bivalno okolje in zunanji izgled stavb ter posledično tudi splošno zadovoljstvo etažnih lastnikov. Kot upravnik v zadnjih letih zaznavamo vse večje zaupanje etažnih lastnikov v izvedbo takšnih projektov, ki je gotovo posledica dobrih izkušenj uporabnikov, pa tudi dobrih praks, ki se izvajajo na terenu.

Ena izmed takšnih projektov je gotovo celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe Drska 46 v Novem mestu, ki je verjetno tudi prvi zaključen projekt celovite energetske prenove na območju JV Slovenije. Etažni lastniki te stavbe so se poleg optimizacije toplotnega ovoja, kamor spadata fasada in medetažna plošča proti podstrešju, odločili tudi za poseg v ogrevalni sistem stavbe. Izvedlo se je t.i. hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, kar pomeni, da so se na radiatorje in na cevni razvod, vgradili regulacijski ventili, ki na podlagi prednastavitve uravnavajo odjem toplote za vsak posamezni radiator. V praksi to pomeni, da lahko v vseh stanovanjih prejmejo toliko toplote, kot jo potrebujejo za dobro ogrevanje. V starejših večstanovanjskih stavbah pogosto prihaja do težav pri distribuciji toplote, predvsem do stanovanj v višjih etažah, v obdobju, ko so temperature najnižje, s hidravličnim uravnoteženjem pa se takšne anomalije odpravijo in vsem omogoči enak odjem toplote.

Etažni lastniki na Drski 46 so kot prvi na območju Novega mesta pristopili k celoviti energetski prenovi, ki je zahtevala dobro sodelovanje imenovanega gradbenega odbora, kot tudi upravnika in izbranih izvajalcev. Razpisni pogoji Eko sklada so v primeru celovite energetske prenove zahtevnejši, saj je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za vse gradbene posege kot tudi posege na ogrevalnem sistemu, v času izvedbe angažirati strokovni nadzor, ki bdi nad ustrezno izvedbo po projektni dokumentaciji. Samo usklajevanje zahteva veliko energije, zato je pomembno, da  predstavniki etažnih lastnikov in upravnik pri pripravi in izvedbi investicije delujejo z roko v roki in skupaj najdejo ustrezne izvajalce za vse faze projekta celovite prenove.

Na objektu Drska 46 je bila priprava na investicijo zaradi pridobivanja velikega obsega dokumentacije pred pričetkom izvedbe malce daljša kot pri objektih, ki izvajajo samo posamičen ukrep (npr. toplotni ovoj stavbe). Dobra in sistematična priprava na projekt je v izvedbeni fazi omogočila, da je le-ta potekala brez večjih zapletov. Prva izvedbena dela so se začela izvajati konec julija 2017, projekt pa je bil zaključen konec oktobra 2017. Pri takšnih projektih je ključno, da ima upravnik na strani etažnih lastnikov na voljo sogovornike, ki vedo, kaj želijo in da etažni lastniki izberejo izvajalce, ki sledijo njihovim željam in navodilom, hkrati pa zagotavljajo strokovne rešitve in tehnično kakovostno izvedbo.

Etažni lastniki večstanovanjske stavbe Drske 46 imajo po zaključku investicije estetsko lep objekt, optimiziran ogrevalni sistem, prenovljen toplotni ovoj in druge skupne dele objekta. Ponosni smo na to, da smo kot upravnik pripomogli k celoviti prenovi tega objeta. Vsem vpletenim (gradbeni odbor, izvajalci, etažni lastniki) se zahvaljujemo za trud in čas, ki smo ga skupaj vložili v ta projekt. V Terci d.o.o. verjamemo, da se bo upravičenost investicije pokazala tudi z dobrimi prihranki v porabi energije in da bo takšnih projektov v prihodnje še več.

na vrh
Back to top