S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Novice in Obvestila

Obvestila

Objavljamo prosto delovno mesto - operativni upravnik v poslovni enoti Črnomelj

15.10.2019

Glavne naloge:

- vodenje zborov lastnikov,

- realizacija sklepov,

- priprava načrtov vzdrževanja,

- priprava izmer,

- nadzor,

- priprava razpisov,

- vodenje investicij in sodelovanje z izvajalci pri izvedbi del,

- ostala dela vezana na upravljanje stavb.

Zahtevana izobrazba:

- 6. ali 7. stopnja gradbene ali druge tehnične smeri.

Pričakujemo:

- komunikativnost,

- samoiniciativnost ,

- zanesljivost in dobro organiziranost,

- samostojnost in odgovorno izvajanje delovnih nalog,

- zahtevana računalniška znanja (delo z urejevalnikom besedil, preglednicami, bazami podatkov, programiranje, poznavanje računalniških omrežij, operacijskih sistemov, računalniško oblikovanje),

- vozniški izpit kategorije B.

Začetek dela mogoč takoj oz. po dogovoru. Zaposlitev z izbranim kandidatom bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s trimesečnim poskusnim delom. Lokacija zaposlitve je v Črnomlju. Prijave sprejemamo do 22. oktobra 2019 na e-naslov: uprava@terca.si ali po pošti: Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert.

OKTOBER - MESEC POŽARNE VARNOSTI

04.10.2019

Oktober je mesec požarne varnosti. Glavna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena požarni varnosti v večstanovanjskih objektih. Ministrstvo za obrambo je v ta namen izdalo letak. Preberete si ga lahko na spodnji povezavi.  http://www.szpv.si/mesec-pozarne-varnosti-2019/

DOPOLNITEV STANOVANJSKEGA ZAKONA - ZA VGRADNJO DVIGAL BO POTREBNO LE 75% SOGLASJE ETAŽNIH LASTNIKOV VEČSTANOVANJSKE STAVBE

01.10.2019

PROBLEMATIKA SIVIH VRAN V MESTIH

03.06.2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo bilten, ki obravnava problematiko sivih vran v mestih.

Ključna vprašanja etažnih lastnikov in odgovori Ministrstva za infrastrukturo v zvezi s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

17.05.2019

Ministrstvo za infrastrukturo je podalo odgovore na ključna vprašanja etažnih lastnikov v zvezi z delitvijo in obračunavanjem stroškov za ogrevanje v večstanovanjskih stavbah. Vprašanja in odgovore si lahko preberete na spodnji povezavi.

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/delitev_stroskov/pravilnik_delitev_stroskov_faq_okt2017.pdf

Posegi v nosilno konstrukcijo stavb - brošura Ministrstva za okolje in prostor

14.05.2019

Obširno brošuro Ministrstva za okolje in prostor o posegih v nosilno konstrukcijo stavb si lahko preberete na spodnji povezavi.

 

Prenove stavb in posegi v nosilno konstrukcijo stavb - zloženka Ministrstva za okolje in prostor in Zavoda za gradbeništvo Slovenije

14.05.2019

NOVO - UGODEN NAJEM PREDAVALNICE/SEJNE SOBE

05.04.2019

OBVESTILO

21.01.2019

Obveščamo vas, da se je naša poslovna enota v Novem mestu preselila na novo lokacijo v TPC Bršljinka, Ljubljanska cesta 22, Novo mesto (1. etaža).

Z veseljem vas pričakujemo na novi lokaciji.

Direktorica:
Mag. Ksenija Radminič Virant

OKTOBER - MESEC POŽARNE VARNOSTI

24.09.2018

OBVESTILO O SPREMEMBI IIPortala

04.07.2018

Spoštovane etažne lastnike obveščamo, da je prišlo do spremembe pri dostopu do spletnega portala. Navodila so v spodnji sliki. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonu 07/34-35-100 in 07/34-35-106 ali na elektronskem naslovu info@terca.si.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

ANKETA O STANJU IN KAKOVOSTI UPRAVLJANJA STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN V SLOVENIJI

08.05.2018

Vabimo vas k izpolnitvi ankete podjetja Planet GV d.o.o. o stanju in kakovosti upravljanja stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji. Rezultati ankete bodo predstavljeni na letošnjem posvetu »Kako izboljšati upravljanje nepremičnin«.

Anketa je dosegljiva na naslednji povezavi: https://www.surveymonkey.com/r/upravljanje-nepremicnin

Dodatna pojasnila članka IZZIVI DELITVE STROŠKOV TOPLOTE ( časopis DELO, 17.3.2018), objavljena v sobotni prilogi časopisa DELO dne, 14.4.2018

18.04.2018

Stanovanja so v osnovi namenjena bivanju, zato je običajno, da so v času kurilne sezone ogrevajo na primerno bivalno temperaturo. Neogrevana stanovanja se posredno ogrevajo preko sten, stropov in tal sosednjih ogrevanih stanovanj. Če je takšnih stanovanj v stavbi več (počitniški objekti zlasti na obali), je poraba zasedenih stanovanj bistveno višja, saj morajo posredno ogrevati še vse mejne enote. Veljavni pravilnik o delitvi stroškov toplote v 18. členu ta nesorazmerja odpravlja z uvedbo omejitve porabniških deležev in sicer se ugotovljena prenizka poraba zviša na 40%, prekomerna pa zniža na 300% deleža ogrevane površine. Dokazano je, da temperatura v neogrevanih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah v zimskem času ne pade pod 16°C, kar pa nikakor ne velja za stavbe, ki sploh niso ogrevane.

Osnova za določitev izhodišč za pripravo veljavnega pravilnika je bila raziskava, ki jo je v letu 2016 opravil ZRMK. Ugotovljeno je bilo, da je prvotni pravilnik mnoge spodbudil k varčevanju z energijo, prihranki so znašali tudi do 30% in s tem v večjem delu izpolnil svoj namen. Vendar pa so nekateri lastniki z varčevanjem pretiravali in se ogrevali na račun sosedov, povzročali škodo na skupnih delih stavb in živeli v neustreznih bivalnih pogojih (pojav plesni in vlage). Z zadnjo spremembo pravilnika je zakonodajalec te anomalije skušal omiliti.

Korekturni faktorji za izpostavljenost lege so bili po prvem pravilniku določeni na podlagi izkustvenih metod oz. predlogov izvajalcev vgradnje delilnikov, po pravilniku iz leta 2015 pa na podlagi potrebe posameznih delov po toploti na enoto ogrevane površine. ZRMK je z raziskavo ugotovil, da takšen način določitve korekturnih faktorjev ne vpliva stimulativno na izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v posamezni enoti (zamenjava oken, dodatna izolacija, vgradnja termostatskih ventilov), saj so takšna stanovanja po preračunu dobila manj ugoden korekturni faktor. Veljavni pravilnik to odpravlja, saj se korekturni faktorji določajo na podlagi toplotnih izgub posameznega dela in sicer na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Določitev korekturnih faktorjev je v domeni strokovnjakov, metodologija pa je zasnovana tako, da vlaganja v posameznih stanovanjih ne vplivajo na znižanje faktorjev, se pa odrazijo v zmanjšanju porabe in posledično v manjšem porabniškem deležu za plačilo stroškov ogrevanja.

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada dodatno stimulirajo etažne lastnike za izvedbo toplotnih prenov stavb. Velik del stanovanjskega fonda v Sloveniji je starejši od 30 let, tako da so tudi njihovi toplotni ovoji potrebni prenove. Smiselno je, da se pri tem vgradi dodatna toplotna izolacija, ki prispeva k znižanju stroškov porabe energije, pa tudi k izboljšanju bivalnega udobja in povečanju vrednosti nepremičnine. Povračilne dobe investicij v prenove toplotnih ovojev stavb se gibljejo med 15 in 25 let, kar je v veliko meri odvisno tudi od vrste energenta oz. stroškov ogrevanja na MWh. Pri teh izračunih smo upoštevali samo prihranke pri ogrevanju stavb kot celote, ostalih dejavnikov nismo vključili. Po prenovi toplotnega ovoja stavbe je po zahtevah pravilnika potrebno na novo določiti korekturne faktorje. Skrajni rok je 1. januar 2025, je pa to smiselno narediti čimprej. Glede na to, da so računski postopki za določitev korekturnih faktorjev povezani z metodologijo za izdelavo energetske izkaznice, je racionalno hkrati naročiti obe storitvi. Veljavni pravilnik o delitvi stroškov toplote v praksi dejansko zagotavlja pravičnejšo delitev stroškov toplote, ga je pa gotovo mogoče še izboljšati.

 

Mag. Ksenija Radminič Virant, Terca d. o. o.,

članica GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami

Spoštovani komitenti in poslovni partnerji!

17.04.2018

Obveščamo vas, da smo obnovili certifikat Zaupanja vreden upravnik za leto 2018 in

ponovno pridobili Boniteto odličnosti Bisnode AAA za leto 2017.

 

IZZIVI DELITVE STROŠKOV TOPLOTE - članek objavljen v prilogi časopisa DELO dne, 17.03.2018

20.03.2018

Delitev stroškov toplote v stavbah s skupnim ogrevanjem ureja Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82/2015, 61/2016). Pravilnik se uporablja za stavbe z najmanj štirimi posameznimi deli, ki imajo centralno ogrevanje oz. centralno pripravo sanitarne tople vode in se oskrbujejo s toploto iz skupnega ogrevalnega sistema oz. sistema daljinskega ogrevanja. V starejših stavbah porabo toplote najpogosteje merijo z delilniki na grelnih telesih, v novejših pa s kalorimetri, ki merijo skupno porabo posamezne enote. Obračun porabe je lahko mesečen ali leten, pri čemer je treba predhodno določiti parametre za delitev in obračun stroškov ogrevanja.

Med parametre delitve spadajo: izračun korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi, določitev deleža stroškov za ogrevanje oz. pripravo tople vode, ki se razdeli med posamezne dele na podlagi porabe (najmanj 50 % in največ 80 %, preostali del stroškov ogrevanja pa se deli po deležu ogrevane površine oz. za pripravo tople vode po deležu števila uporabnikov), način določanja količine toplote za pripravo tople vode, če imamo centralno ogrevanje in hkrati centralno pripravo tople vode.

Korekturni faktorji so po pravilniku obvezen parameter delitve in omogočajo pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje med posameznimi enotami z različno lego. Stanovanja na izpostavljenih legah (vogalnih, pritličnih in zgornjih) imajo večje toplotne izgube, zato potrebujejo več energije za ogrevanje glede na druga, zlasti tista v »sendviču«. Tako tistim z nadpovprečno porabo toplote z uporabo korekturnih faktorjev ustrezno zmanjšamo porabniške deleže. Druge anomalije, kot je nezadostna ali čezmerna poraba, pa pravilnik odpravlja z metodologijo izračuna porabniških deležev.

Korekturni faktorji za izenačitev vpliva lege posameznih enot se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov. Pravilnik določa, da jih izračunamo na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Izračun je zahteven, zato ga lahko naredi le izkušen strokovnjak gradbene fizike. Etažnim lastnikom svetujemo, da izračun celotnih toplotnih izgub naročijo skupaj z izdelavo energetske izkaznice, saj je to ugodnejše, kot bi bilo ločeno naročanje dveh storitev.

V zadnjih letih se etažni lastniki starejših večstanovanjskih stavb čedalje pogosteje odločajo za toplotno izolacijo ovoja stavb, k čemur jih spodbujajo tudi nepovratna sredstva po razpisih Eko sklada. Veljavni razpis za »obsežno energijsko prenovo«, ki vključuje tri ukrepe: toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru ter optimizacijo sistema ogrevanja, omogoča pridobitev spodbude v višini do 40 odstotkov priznanih stroškov investicije. Med pomembnejše ukrepe z vidika pravične delitve stroškov ogrevanja spada prav optimizacija oz. uravnoteženje ogrevalnega sistema, ki ob pravilni izvedbi zagotavlja enakomeren in zadosten pretok toplote do vseh posameznih delov v stavbi in možnost uravnavanja toplote v vsakem stanovanju z vgrajenimi termostatskimi ventili.

Kdaj na novo določiti korekturne faktorje? Pravilnik zahteva, da se to naredi po posegu na toplotnem ovoju stavbe. Do sprejetja novih se lahko po prehodnih določbah pravilnika uporabljajo tisti, ki so bili določeni še po starem pravilniku iz leta 2010, skrajni rok za nove pa je 1. januar 2025.

Korekturni faktorji so se po starem pravilniku najpogosteje določali na podlagi izkustvenih metod, predlagali pa so jih izvajalci vgradnje merilnikov. Etažni lastniki so jih s sklepi lahko še dodatno spreminjali, včasih so zahtevali celo izenačitev vseh na 1, kar je v nasprotju s pravilnikom (v tem primeru se šteje, da parametri delitve niso določeni in se delitev opravlja po ogrevani površini). Poudariti je treba, da stari korekturni faktorji v praksi najpogosteje ne odražajo dejanskih toplotnih izgub in se bistveno razlikujejo od izračunov po novem pravilniku.

Ne glede na možnost uporabe starih korekturnih faktorjev se je treba po vsaki energijski sanaciji stavbe lotiti izračuna celotnih toplotnih izgub in na novo določiti korekturne faktorje. Čeprav pravilnik izrecno ne določa roka, je to dobro narediti čim prej, saj je smisel tega pravična delitev stroškov.

V našem podjetju, ki kot upravnik deluje na območju jugovzhodne in osrednje Slovenije, etažnim lastnikom predlagamo, da nove korekturne faktorje naročijo čim prej, tako da se lahko začnejo uporabljati z novim obračunskim obdobjem, če je obračun mesečen, pa vsaj do začetka naslednje kurilne sezone. Že med prenavljanjem jih seznanimo z obveznostjo določitve novih korekturnih faktorjev, dodatni strošek se zajame v načrt financiranja, v paketu se izdela tudi energetska izkaznica, kar se je izkazalo kot dobra praksa in pomemben korak pri zagotavljanju pravičnejše delitve stroškov toplote.

 

Mag. Ksenija Radminič Virant, Terca, d. o. o.,

članica GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami

NALOŽBE V ENERGETSKO UČINKOVITOST STAVB

22.11.2017

Naložbe v energetsko učinkovitost stavb vlagateljem prinašajo pomembne prihranke, družbi pa tudi širše koristi, ki jih lahko razvrstimo v ekonomske, družbene in okoljske. V stavbah se porabi dobra tretjina vse energije, zato njihove energetske prenove predstavljajo največji potencial za doseganje prihrankov energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Za spodbujanje in podporo izvajanju naložb v energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb so v Sloveniji glavni vir finančnih spodbud dolgoročno in sistemsko zagotovljena povratna in nepovratna sredstva Eko sklada. Starejše večstanovanjske stavbe tako lahko pridobijo nepovratne finančne spodbude za izvedbo novih naložb v toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa prosti neogrevanemu prostoru, optimizacijo sistema ogrevanja in obsežno energetsko prenovo. Za slednjo je nepovratna finančna spodbuda Eko sklada najvišja.

Na podlagi že izvedenih energetskih prenov smo ugotovili, da prihranki pri porabi energije znašajo tudi do 40%, izboljša se bivalno okolje in zunanji izgled stavb ter posledično tudi splošno zadovoljstvo etažnih lastnikov. Kot upravnik v zadnjih letih zaznavamo vse večje zaupanje etažnih lastnikov v izvedbo takšnih projektov, ki je gotovo posledica dobrih izkušenj uporabnikov, pa tudi dobrih praks, ki se izvajajo na terenu.

Ena izmed takšnih projektov je gotovo celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe Drska 46 v Novem mestu, ki je verjetno tudi prvi zaključen projekt celovite energetske prenove na območju JV Slovenije. Etažni lastniki te stavbe so se poleg optimizacije toplotnega ovoja, kamor spadata fasada in medetažna plošča proti podstrešju, odločili tudi za poseg v ogrevalni sistem stavbe. Izvedlo se je t.i. hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, kar pomeni, da so se na radiatorje in na cevni razvod, vgradili regulacijski ventili, ki na podlagi prednastavitve uravnavajo odjem toplote za vsak posamezni radiator. V praksi to pomeni, da lahko v vseh stanovanjih prejmejo toliko toplote, kot jo potrebujejo za dobro ogrevanje. V starejših večstanovanjskih stavbah pogosto prihaja do težav pri distribuciji toplote, predvsem do stanovanj v višjih etažah, v obdobju, ko so temperature najnižje, s hidravličnim uravnoteženjem pa se takšne anomalije odpravijo in vsem omogoči enak odjem toplote.

Etažni lastniki na Drski 46 so kot prvi na območju Novega mesta pristopili k celoviti energetski prenovi, ki je zahtevala dobro sodelovanje imenovanega gradbenega odbora, kot tudi upravnika in izbranih izvajalcev. Razpisni pogoji Eko sklada so v primeru celovite energetske prenove zahtevnejši, saj je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za vse gradbene posege kot tudi posege na ogrevalnem sistemu, v času izvedbe angažirati strokovni nadzor, ki bdi nad ustrezno izvedbo po projektni dokumentaciji. Samo usklajevanje zahteva veliko energije, zato je pomembno, da  predstavniki etažnih lastnikov in upravnik pri pripravi in izvedbi investicije delujejo z roko v roki in skupaj najdejo ustrezne izvajalce za vse faze projekta celovite prenove.

Na objektu Drska 46 je bila priprava na investicijo zaradi pridobivanja velikega obsega dokumentacije pred pričetkom izvedbe malce daljša kot pri objektih, ki izvajajo samo posamičen ukrep (npr. toplotni ovoj stavbe). Dobra in sistematična priprava na projekt je v izvedbeni fazi omogočila, da je le-ta potekala brez večjih zapletov. Prva izvedbena dela so se začela izvajati konec julija 2017, projekt pa je bil zaključen konec oktobra 2017. Pri takšnih projektih je ključno, da ima upravnik na strani etažnih lastnikov na voljo sogovornike, ki vedo, kaj želijo in da etažni lastniki izberejo izvajalce, ki sledijo njihovim željam in navodilom, hkrati pa zagotavljajo strokovne rešitve in tehnično kakovostno izvedbo.

Etažni lastniki večstanovanjske stavbe Drske 46 imajo po zaključku investicije estetsko lep objekt, optimiziran ogrevalni sistem, prenovljen toplotni ovoj in druge skupne dele objekta. Ponosni smo na to, da smo kot upravnik pripomogli k celoviti prenovi tega objeta. Vsem vpletenim (gradbeni odbor, izvajalci, etažni lastniki) se zahvaljujemo za trud in čas, ki smo ga skupaj vložili v ta projekt. V Terci d.o.o. verjamemo, da se bo upravičenost investicije pokazala tudi z dobrimi prihranki v porabi energije in da bo takšnih projektov v prihodnje še več.

Odgovori Ministrstva za infrastrukturo na pogosta vprašanja v zvezi s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

20.11.2017

Na spodnji povezavi si lahko preberete odgovore Ministrstva za infrastrukturo na pogosta vprašanja v zvezi s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/delitev_stroskov/pravilnik_delitev_stroskov_faq_okt2017.pdf

ZAČETEK KURILNE SEZONE 2017/2018

19.10.2017

Zaradi nizkih temperatur konec septembra in v začetku oktobra se je v večini objektov letos pričelo z ogrevanjem prej kot običajno v zadnjih letih. Da je ogrevanje učinkovito, je potrebno ob začetku kurilne sezone poskrbeti, da je sistem odzračen, sploh če je bil ogrevalni sistem v poletnem času izpraznjen. Upravnik kotlovnice je za to ustrezno poskrbel, če so bili vsi radiatorski ventili odprti.

Kot upravnik podajamo nekaj nasvetov za učinkovito rabo toplote in zmanjšanje stroškov ogrevanja. Priporočamo uporabo termostatskih ventilov, saj z njimi lahko uravnavate želeno temperaturo v posameznih prostorih. Sprememba temperature za 1˚C pomeni spremembo porabe za cca. 6%. Ob daljših odsotnostih je smiselno temperaturo na termostatskem ventilu ustrezno znižati. Radiatorji v skupnih prostorih, predvsem tisti pri vhodu v objekt, naj ne bodo popolnoma odprti, saj se s stalnim odpiranjem vrat izgubi veliko toplote (uporabniki naj dosledno zapirajo vhodna vrata). Spuščene rolete v nočnem času, ko je še bolj mrlo, pripomorejo k manjšim izgubam toplote skozi okna.

V zimskih mesecih velik problem predstavlja tudi vlaga v stanovanjih, ki je običajno posledica nezadostnega ogrevanja in/ali slabega prezračevanja. Stanovanje je potrebno prezračiti večkrat na dan, najučinkoviteje z ustvarjanjem močnega prepiha. Prepih dosežete z odpiranjem nasproti ležečih oken in zračite 5 do 10 minut. S takim zračenjem se bo zrak zamenjal, stene pa se ne bodo ohladile. Odpiranje oken 'na kip' za dalj časa ni priporočljivo, saj se izgublja toplota, ohlajajo stene in povečuje vlažnost v stanovanju. Pred zračenjem je smiselno zapreti radiatorje. Sušenje perila v stanovanju povečuje koncentracijo vlage, zato sušenje perila na grelnih telesih odsvetujemo. Prav tako zastiranje radiatorjev z raznimi zasloni, dolgimi zavesami in podobnim precej zmanjša učinek delovanja radiatorjev. Preko vgrajenih delilnikov toplote nikakor ne nameščajte mokrega perila, saj vlaga lahko poškoduje elektronske dele in skrajša življenjsko dobo delilnika.

Pojav plesni v stanovanjih je posledica previsoke koncentracije vlage v prostoru. Optimalna količina vlage v prostoru znaša med 40 in 60%, zato je prezračevanje prostorov nujno potrebno. Glavni viri vlage so osebe, živali in rastline v prostoru ter kuhanje in kopanje. Pri kuhanju je potrebno vklopiti kuhinjsko napo oz. prostore dodatno prezračiti. Človek v eni noči izloči v povprečju do 1 liter vode, temperatura sobe pa se v nočnem času zniža za cca. 4 stopinje pri enaki vlagi, zato prihaja v zaprtih spalnicah do povečanega kondenziranja predvsem na mestih, kjer so stene najhladnejše. Spalnice je potrebno zjutraj in tudi zvečer pred spanjem prezračiti. Pohištvo naj bo od sten odmaknjeno od 5 do 10 cm zaradi boljšega kroženja zraka. Sobe v stanovanju ogrevamo čim bolj enakomerno. Zaradi pretiranega varčevanja pri ogrevanju se uporabniki včasih odločate za zapiranje posameznih ogreval oz. za močno zniževanje temperatur v prostorih. Pri ponovnem ogrevanju teh prostorov izmenjava toplote med zrakom v prostoru in hladnimi zidovi ne more potekati dovolj hitro, zato vlaga iz zraka kondenzira na hladnih površinah. Na teh stenah se pogosto prične pojavljati plesen.

Največje prihranke pri porabi toplote boste dosegli s prenovami in investicijami v večjo energetsko učinkovitost, med katere sodijo: menjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija celotnega ovoja stavbe (fasade, stropov in kleti), regulacija in hidravlično uravnoteženje sistema centralnega ogrevanja ter prenova ogrevalnega sistema. Za te posege je ob izpolnjevanju razpisnih pogojev mogoče pridobiti nepovratne finančne spodbude Eko slada, ki so z zadnjim razpisom, za izvedbo več ukrepov hkrati, še bolj ugodne.

ZAVAROVANJE STAVB PREKO UPRAVNIKA

24.08.2017

Zavarovanje večstanovanjskih in drugih stavb v etažni lastnini predstavlja pomemben vidik zagotavljanja varnosti premoženja in zmanjševanja tveganj in tako prispeva k splošni ekonomski varnosti etažnih lastnikov in družbe kot celote. Glede na to, da gre za premoženje večjih vrednosti, bi pričakovali, da bi bilo to področje zakonsko podrobno in učinkovito urejeno, pa temu ni tako.

Skladno s 116. členom Stvarnopravnega zakonika ter 32. in 33. členom Stanovanjskega zakona je zavarovanje zgradbe kot celote vsebina pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij, ki jo sklenejo etažni lastniki z več kot tričetrtinskim soglasjem po solastniških deležih. Tudi 13. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb zavarovanje stavbe uvršča med posle, za katere je potrebno doseči več kot 75-odstotno soglasje etažnih lastnikov. To seveda pomeni, da bi ob izpolnitvi oz. sprejemu ustreznih sklepov, upravnik kot pooblaščenec etažnih lastnikov zavaroval stavbo kot celoto pri izbrani zavarovalnici in bi bila takšna odločitev zavezujoča za vse etažne lastnike. Čeprav je sklenitev zavarovanja stavbe kot celote preko upravnika za lastnike najprimernejša, pa se v praksi pri tem pojavlja nemalo težav.

Zavarovanje posamezne stavbe izhaja iz etažne lastnine posameznega dela stavbe in pripadajočega deleža na skupnih delih in napravah stavbe. Torej z zavarovanjem svoje nepremičnine v stavbi (stanovanje, poslovni prostor, garaža…) etažni lastnik zavaruje tudi pripadajoči delež tega posameznega dela na skupnih delih in napravah stavbe. Pri sklepanju zavarovanja stavb v etažni lastnini tako velja princip zavarovanja etažne lastnine s pripadajočim deležem.

Veliko večstanovanjskih stavb v Sloveniji je zavarovanih na način, da v zavarovanje niso vključeni vsi etažni lastniki, saj je odločitev za zavarovanje največkrat prostovoljna in upravnik nima pooblastil, da kar avtomatsko sklepa zavarovanja samo za skupne dele, razen če je doseženo 75-odstotno soglasje. Tako imamo v praksi zavarovane stavbe v različnih deležih do 100 % in kar nekaj etažnih lastnikov sklepa ločena zavarovanja, pri katerih morajo poskrbeti tudi za zavarovanje svojega deleža na skupnih delih.

Zavarovanje preko upravnika najpogosteje vključuje požarno zavarovanje stavbe, zavarovanje škode zaradi izliva vode, zavarovanje odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti, zavarovanje strojeloma, dodatno lahko še potresno zavarovanje, zavarovanje vdora meteorne vode in drugo. V zavarovanje nepremičnine preko upravnika nikoli ni vključeno zavarovanje opreme v stanovanjih, kar etažni lastniki lahko urejajo individualno. Pri tem naj bodo pozorni, da ne pride do podvajanja zavarovanja, zavarovalnega agenta je potrebno seznaniti, da že imajo sklenjeno zavarovanje nepremičnine preko upravnika.

V Terci vse etažne lastnike seznanjamo z možnostjo sklenitve zavarovanja preko upravnika, pridobivamo ponudbe različnih zavarovalnic in pošiljamo pristopne izjave za možnost sklenitve zavarovanj, pomembnost sklenitve zavarovanja poudarjamo na vsakoletnih zborih lastnikov, a odločitve etažnih lastnikov so različne. Poudariti moramo, da je veliko lažje tudi uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in odprava povzročene škode, če je stavba kot celota zavarovana preko upravnika, saj vse potrebno za etažne lastnike uredi upravnik.

Zavarovanje stavbe je za etažne lastnike sicer dodaten strošek, vendar je ta v primerjavi s stroški odprave posledic večjih škodnih dogodkov zanemarljiv. Sklenitev zavarovanja stavb preko upravnika priporočamo vsem etažnim lastnikom.

Na GZS so podelili prve certifikate Zaupanja vreden upravnik

19.05.2017

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) – Zbornici za poslovanje z nepremičninami so aprila začeli podeljevati certifikate Zaupanja vreden upravnik. Do konca meseca aprila je izpolnjevanje strogih pogojev za pridobitev certifikata izkazalo 11 gospodarskih družb, ves čas pa prejemajo tudi nove vloge.

S pomočjo certifikata bodo skušali v panogi vzpostaviti objektivno in merljivo razlikovanje med bolj in manj kakovostnimi upravniki oziroma tistim, ki izpolnjujejo stroge pogoje, priznati višjo raven kakovosti pri opravljanju storitev. Certifikat v bistvu dokazuje, da je upravnik sposoben izvajati ponujene storitve in lahko varno upravlja nepremičnino in finančna sredstva.

Prvi cilj certifikata je tako že znotraj panoge postaviti standarde, ki jih morajo pri svojem poslovanju dosegati upravniki. Po dobrem mesecu podeljevanja pri GZS ugotavljajo, da so na dobri poti, saj je certifikat kot primeren način dvigovanja kakovosti storitev in s tem ugleda panoge prepoznalo veliko gospodarskih družb. To je nedvomno predpogoj, da bodo njegovo dodano vrednost spoznali tudi končni naslovniki – etažni lastniki.

Drugi, še pomembnejši cilj certifikata je njegova neposredna uporabnost za etažne lastnike, saj jim bo lahko v pomoč pri izbiri upravnika. Njegov imetnik bo namreč preverjeno usposobljen za kakovostno opravljanje storitev upravljanja in bo izpolnjeval visoke standarde v dejavnosti. Učinki certifikata bodo v tem smislu vidni šele čez nekaj let, a etažni lastniki že prepoznavajo njegov pomen. Številni odgovorni etažni lastniki že v tem trenutku ob izbiri upravnika preverjajo pretežno enake pogoje oziroma kriterije. Certifikat jim bo delo lahko še olajšal, saj bodo že seznanjeni z upravniki, ki izpolnjujejo najpomembnejše pogoje, s čimer bo njihovo odločanje še enostavnejše.

Glavne zahteve za pridobitev certifikata

Certifikat zaupanja vreden upravnik bo lahko pridobila organizacija ali podjetnik posameznik na podlagi izpolnjevanja nekaterih zahtev in standardov. Z vsakoletnim ponovnim dokazovanjem, da te zahteve še vedno izpolnjuje, ga bo imetnik lahko tudi ohranjal. Podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem nepremičnin, bo moralo za pridobitev novega certifikata izpolnjevati tri ključne zahteve: poslovati mora v skladu z zakonsko ureditvijo, vzpostavljene mora imeti razmere za strokovno delo, kakovost in varnost.

Kaj našteto pomeni v praksi? Najprej mora biti zaupanja vreden upravnik registriran za opravljanje dejavnosti Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi. Ne sme biti v postopkih prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in ne sme mu biti izdana sodna ali druga odločba, ki zahteva prenehanje poslovanja. Direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih petih letih ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem gospodarskega subjekta in zoper njega in gospodarski subjekt kot pravno osebo ne sme biti uveden kazenski postopek.

Ob podeljevanju certifikata je pozornost usmerjena tudi na delovne razmere. Zato je za pridobitev certifikata pomembno, da je pri upravniku v rednem delovnem razmerju vsaj ena oseba, upravnik samostojni podjetnik posameznik pa mora biti obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas. Tudi primerna stopnja izobrazbe in ustrezne izkušnje so nujni pogoj, da lahko lastniki nepremičnin pričakujejo korektno izvedbo odločitev, ki so jih sprejeli o upravljanju stavb. Zaupanja vreden upravnik z zaposlenimi ali s pomočjo dolgoročnih pogodb z zunanjimi izvajalci zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih tehnično-strokovnih, finančno-računovodskih in pravno-premoženjskih nalog. Pomembno je tudi, da upravnik zagotavlja redno izobraževanje oz. usposabljanje svojih sodelavcev za vsa področja storitev upravljanja. Poznavanje predpisov, tehničnih normativov in standardov, ki se dnevno spreminjajo, lastnikom zagotavlja, da bodo naprave in oprema ter stavbe imele ustrezno in pravočasno zagotovljene in izvedene vse predpisane in zahtevane aktivnosti.

Lastniki morajo biti na varni strani, zato je pomembno, da dober upravnik jamči za varnost upravljanja njihove nepremičnine in sredstev z zagotovitvijo bodisi kapitalske ustreznosti bodisi zavarovanja poslovne odgovornosti ali kombinacije obeh.

Poleg tega je ključno, da zaupanja vreden upravnik z neodvisnimi dokazili zagotavlja, da je knjiženo stanje rezervnega sklada skladno s stanjem na transakcijskem računu. Tako je transparentno in brez dodatnih stroškov za lastnike zagotovljena resničnost informacije o dejanskem stanju sredstev rezervnega sklada.

Za delitev stroškov upravljanja mora upravnik uporabljati ustrezno programsko opremo, ki zagotavlja potrebno kakovost storitev razdeljevanja in knjigovodenja stroškov ter varnost osebnih podatkov lastnikov oziroma uporabnikov in njihovo obdelavo, ki jih za potrebe izvajanja storitev upravnik vodi in vzdržuje. Imetnik certifikata Zaupanja vreden upravnik mora imeti vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov, kar mu bo dalo podlago za izboljševanje storitev, ki jih zagotavlja.

Združenje upravnikov nepremičnin pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami je na polje vzpostavljanja kakovostnega razlikovanja med ponudniki storitev upravljanja poseglo v odsotnosti ustrezne zakonske ureditve pogojev za opravljanje dejavnosti, na kar v združenju opozarjajo že dolgo. S certifikatom so tako tudi drugim deležnikom poslali signal, da je za vzpostavitev reda v panogi nujno postaviti pogoje, ki jih morajo izvajalci storitev izpolnjevati. Upajo, da bo temu sledila tudi zakonodaja, s čimer bi še prispevali k zmanjšanju posameznih neželenih ekscesnih primerov, ki smo jim bili priča v preteklosti.

Na GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami si bodo za to prizadevali tudi s stalnim razvojem in nadgradnjo certifikata. Ta je namreč živa stvar. Tudi v prihodnje bodo prisluhnili vsem deležnikom in upoštevali smiselne predloge za dopolnitev pogojev za pridobitev certifikata. Ta mora namreč postati eno od ključnih orodij za dokazovanje kakovosti na področju upravljanja nepremičnin. Upajo, da ga bodo v tem smislu prepoznali tudi javni naročniki ob izbiri izvajalcev storitev, kar bi še prispevalo k njegovi teži in pomenu.

Novi certifikat bo lastnikom v oporo pri ocenjevanju upravnikov. Seveda pa v ničemer ne omejuje njihovih odločitev, kako in s kom bodo imeli urejeno upravljanje. Bo pa zagotovo upravnike motiviral, da svoje storitve in urejenost poslovanja ustrezno vzdržujejo.

Povzeto po članku Boštjana Udoviča, direktorja GZS - ZPN

PRIPADAJOČA ZEMLJIŠČA K VEČSTANOVANJSKIM STAVBAM

24.04.2017

Urejanje problematike pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam ima dolgo zgodovino, saj ta zemljišča v glavnem izvirajo še iz časov družbene lastnine, ko se je te stavbe tudi gradilo. Pred privatizacijo se s tem večinoma niso ukvarjali, zato je to področje potrebno urediti čimprej.

Etažni lastniki večinoma niso zemljiškoknjižni lastniki pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam, čeprav jih že ves čas uporabljajo in imajo za svoje. V preteklosti se te stvari niso urejale na zemljiškoknjižni ravni. Zakaj je potrebno to sploh urediti? Ker etažni lastniki niso uradni lastniki teh zemljišč, na njih ne morejo spremeniti ničesar – niti zaprositi za gradbeno dovoljenje za povečanje parkirnega prostora niti postaviti igral, klopi ali česa tretjega. Pretežno gre za zemljišča ob večstanovanjskih stavbah, katerih zemljiškoknjižni lastniki so lokalne skupnosti, podjetja, država - dejansko pa so v lasti etažnih lastnikov. Etažni lastniki so pripadajoče zemljišče kupili  v trenutku, ko so s pogodbo kupili stanovanje v večstanovanjski stavbi, saj je bilo v ceno stanovanja zajeto tudi zemljišče. Lastništvo je potrebno urediti na način, da bodo uradne evidence izkazovale dejansko stanje, zato je potrebno vsa pripadajoča zemljišča okoli večstanovanjske stavbe (parkirišča, zelenice, igrišča ...) prenesti na etažne lastnike, torej lastnike stanovanj, poslovnih prostorov, garaž... Navedeno problematiko ureja Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), ki med drugim ureja tudi način določitve obsega pripadajočega zemljišča. Kako pa gre to v praksi?

Cilj je brezplačen prenos lastništva

Zemljiškoknjižni lastnik pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam je v večini primerov lokalna skupnost. Prenos lastništva se lahko uredi na pobudo etažnih lastnikov. Glede na to, da so etažni lastniki pripadajoče zemljišče plačali ob nakupa stanovanja, si upravniki prizadevajo za brezplačen prenos lastništva. Navedeno poteka tako, da se upravnik, po sprejemu ustreznega sklepa etažnih lastnikov, najprej obrne na zemljiškoknjižnega lastnika zemljišča in pridobi informacijo o tem, ali se strinja z obsegom pripadajočega zemljišča in brezplačnim prenosom lastništva le-tega na dejanske lastnike. Če se zemljiškoknjižni lastnik z brezplačnim prenosom in obsegom zemljišča strinja, je pot do cilja široko odprta: brezplačni prenos se uredi na podlagi pogodbe z vsemi etažnimi lastniki in zemljiškoknjižnim lastnikom. Če meje zemljišča niso jasne, je potrebno urediti še parcelacijo.

Lokalne skupnosti etažnim lastnikom načeloma priznavajo lastninsko pravico in so pripravljene na brezplačni prenos. Če imajo drugačne interese in zemljišča ne želijo brezplačno prenesti, si ga prilaščajo ali želijo plačilo kupnine, lahko etažni lastniki pri pristojnem sodišču predlagajo določitev pripadajočega zemljišča. Gre za nepravdni postopek za določitev pripadajočega zemljišča, v katerem sodišče ugotavlja dejansko stanje oziroma dejansko rabo določenih zemljišč. Pri tem upošteva stanje v naravi in podatke iz prostorskih aktov ter gradbenih dovoljenj iz časa izgradnje stavbe. Sodišče  praviloma v postopek vključi neodvisnega izvedenca gradbene ali urbanistične in geodetske stroke, ki opravi ogled in o svojih ugotovitvah poda izvedeniško mnenje.

Pri tem je pomembno poudariti, da je ZVEtL začel veljati šele sredi leta 2008. V zadnjih letih je ministrstvo za pravosodje naredilo nekaj korakov k pospešitvi postopkom in specializiralo sodnike, ki se dovolj dobro spoznajo na problematiko in poskrbijo, da postopki tečejo hitreje. Postopki se zavlečejo v primerih večjih sosesk oz. kompleksov, ki so bili grajeni na podlagi enega gradbenega dovoljenja ali v kakšnih drugih izjemnih primerih.

Ko stanovanje kupiš, nimaš dodatnih skrbi

Po dokončanju spremembe vpisa s pogodbo ali nepravdnega postopka, se prenos lastništva zabeleži v uradne evidence, torej v zemljiško knjigo. Pripadajoče zemljišče se odmeri kot samostojna parcela in se vpiše kot samostojen zemljiškoknjižni vložek, pri katerem se lastninska pravica vknjiži v korist vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe ali več stavb z navedbo identifikacijskih oznak nepremičnin, katerih vsakokratni lastniki so skupni lastniki zemljišča. Prednost tega je, da etažni lastniki v primeru prodaje stanovanja ali drugega posameznega dela stavbe, nimajo dodatnega dela s prenosom lastništva zemljišča, saj s pridobitvijo lastninske pravice na stanovanju pridobijo lastninsko pravico na pripadajočem zemljišču – tako kot to velja za stopnišča, hodnike in druge skupne prostore v stavbah. Na ta način etažni lastniki uredijo lastništvo pripadajočega zemljišča v uradnih evidencah in s tem pridobijo izključno pravico razpolaganja z zemljiščem in pravnega varstva v primeru posegov tretjih oseb.

Terca d.o.o. je prvi nepravdni postopek vložila takoj po uveljavitvi ZVEtL in do danes je zaključenih že kar nekaj postopkov, urejajo pa se tudi prenosi lastninske pravice na podlagi pogodb z lastniki zemljišč.

NOVA SPLETNA APLIKACIJA

28.02.2017

Obveščamo vas, da spletna aplikacija E-upravnik oz. nov iiPortal spet deluje. Dostop do nje je preko naše spletne strani www.terca.si, zavihek E-upravnik, klik na gumb »vstop za uporabnike« pa vas bo preusmeril na iiPortal. Novo uporabniško ime in geslo smo vam poslali na računu za februar 2017. Geslo, ki je bilo navedeno na računu za januar 2017, je bilo samo testno. Na portalu lahko spremljate razdelilnike stroškov, račune dobaviteljev, podatke o vaši enoti, stanje rezervnega sklada, kasneje bomo vsebine še razširili.

ZAMUDA E-RAČUNOV

10.02.2017

Vsem komitentom, ki prejemajo E-račun, se opravičujemo za zamudo pri izstavitvi računa za januar 2017. Račune boste prejeli v kratkem.

Hvala za razumevanje.

RAČUNI ZA JANUAR 2017

20.01.2017

Vse naše komitente obveščamo, da bomo zaradi prehoda na nov informacijski sistem račune za januar 2017 izstavili z zamudo, najverjetneje šele po 25.1.2017. Rok plačila računov bomo podaljšali na 10.2.2017. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

NOVA SPLETNA APLIKACIJA

17.01.2017

Vse naše komitente obveščamo, da se zaradi prehoda na nov informacijski sistem, podatki na e-upravniku od 01.01.2017 nič več ne osvežujejo. Po izdaji računa za januar 2017, boste na računih prejeli novo uporabniško ime in geslo za dostop do prenovljene spletne aplikacije I-PORTAL. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

ZAMENJAVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE STAVB

21.12.2016

Vse naše komitente in poslovne partnerje obveščamo, da smo v fazi zamenjave informacijskega sistema za upravljanje stavb, ki ga bomo začeli uporabljati s 1.1.2017. Tako kot večina upravnikov bomo tudi mi uporabljali program podjetja Imagine, ki je posebej prilagojen delu upravnikov in ima obsežne rešitve za vsa področja našega dela. Preko iPortala, ki bo nadomestil "E-upravnika", pa boste etažni lastniki lahko dostopali še do dodatnih vsebin. Upamo, da nam bo uspelo pravočasno in s čim manj težavami vzpostaviti nov sistem, ki ga postopno že uvajamo in da bo prehod za vas uporabnike čim manj opazen. Že v naprej se vam opravičujemo, če bomo v začetnih mesecih morda nekoliko zamujali z računi in se vam zahvaljujemo za vaše razumevanje.

Nov zakon o dimnikarskih storitvah

21.12.2016

S 1.1.2017  stopi v veljavo nov Zakon o dimnikarskih storitvah (Ur.l. RS 68/2016), ki uvaja sistem licenc pri opravljanju dimnikarskih storitev in izbiro dimnikarja prepušča uporabnikom. Dimnikarske storitve v večstanovanjskih stavbah se štejejo za posle rednega upravljanja, tako da izvajalca etažni lastniki izberejo na zboru lastnikov ali z listino za pisno glasovanje z večinskim soglasjem. v primeru zamenjave izvajalca mora uporabnik to storiti do 30.6. tekočega leta za obdobje od 1.7. dalje, ki traja najmanj 12 mesecev. Vsaka dimnikarska družba bo morala objaviti cenik svojih storitev; časovne normative in sklope dimnikarskih storitev. Vsebino cenika pa bo predpisal minister. V roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona mora ministrstvo na svoji spletni strani objaviti seznam dimnikarskih družb, uporabniki, ki s sedanjim izvajalcem niso zadovoljni, pa morajo novega izbrati do 30.6.2017, sicer bo to delo še naprej opravljal isti izvajalec.

Spremembe pravilnika o delitvi stroškov za toploto

21.12.2016

Anketa o kakovosti izvajalcev na področju upravljanja nepremičnin

24.08.2016

GZS - Zbornica za poslovanje z nepremičninami objavlja anketo o kakovosti izvajalcev na področju upravljanja nepremičnin, s katero želijo zbrati in ovrednotiti ključne lastnosti, ki jih mora imeti kvaliteten upravnik in morebitne ključne težave, s katerimi se etažni lastniki soočajo v odnosu do svojega upravnika. Na podlagi zbranih mnenj želijo pripomoči k izboljšanju dejavnosti upravljanja v Sloveniji.

Etažne lastnike in najemnike prosimo za sodelovanje v anonimni anketi, ki je objavljena na spletni strani: https://www.1ka.si/a/102534

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

24.08.2016

Eko sklad je objavil razpis za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb, s katerim namenja nepovratna sredstva za toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacijo sistema ogrevanja in za obsežno energetsko obnovo.

Prejem in plačilo računov s pametnim telefonom preko aplikacije Hal mBills

20.05.2016

Naše račune od sedaj lahko prejemate in plačujete s pametnim telefonom. Aplikacijo Hal mBills si brezplačno naložite s tržnice aplikacij (App Store ali Google Play). V zavihku Moji izdajatelji izberite podjetje Terca d.o.o. in z naslednjim mesecem boste namesto tiskanega računa, račun prejeli na vaš telefon.

S prijavo na prejem računov preko aplikacije Hal mBills, se prekinja prejem tiskanih in e-računov. Prav tako se s prijavo na Hal mBills preklicuje soglasje za SEPA direktne obremenitve (trajnik), ki velja za čas prijave na prejemanje računov preko storitve Hal mBills.

Zakaj uporabljati Hal mBills?

- račune prejmete direktno na pametni telefon kjerkoli se nahajate,

- enostavno plačilo z nekaj dotiki zaslona,

- prihranek z ugodno provizijo, ki znaša le 0,25 EUR,

- varna in uveljavljena rešitev z dovoljenjem Banke Slovenije.

Več informacij o aplikaciji si preberite na www.mbills.si.

Novosti pravilnika o delitvi stroškov za toploto

04.12.2015

Pravilnik o delitvi in obračunu stroškov za toploto

11.11.2015

Z dnem, 4.11.2015, je začel veljati nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82/2015). Ministrstvo za infrastrukturo na svojih spletnih straneh podaja nekaj uvodnih razlag in pojasnilo k 18. členu pravilnika.

Obvestilo o ukinitvi blagajn

03.11.2015

Vse naše komitente obveščamo, da bomo v januarju 2016 ukinili vse naše blagajne, tako na poslovnih enotah kot na sedežu podjetja.

Po zakonu o davčnem potrjevanju računov morajo pravne osebe, ki izdajajo račune za opravljene storitve in ki plačilo prejmejo v gotovini, izvajati postopek potrjevanja računov pri Fursu od 2.1.2016 dalje. Glede na to, da račune izdajamo množično preko mesečnega obračuna stroškov in da v trenutku izdaje ne vemo, ali bo posamezen račun plačan brezgotovinsko ali gotovinsko, bi morali za dosledno spoštovanje zakona ob izdaji vse naše račune davčno potrditi. Zaradi racionalizacije poslovanja smo se odločili, da bomo odslej poslovali samo brezgotovinsko, tako da bo možno naše račune (izdane po 1.1.2016) plačevati preko izdanih UPN nalogov pri ponudnikih plačilnih storitev (banke, pošte in drugi), z otvoritvijo direktnih bremenitev oz. preko vaših spletnih bank.

Račune, izdane do konca letošnjega leta, boste na naših blagajnah lahko poravnali do vključno 15.1.2016, nato pa plačevanje z gotovino ne bo več mogoče.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Mesec požarne varnosti

08.10.2015

V mesecu požarne varnosti vas upravnik seznanja z navodili Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Gasilske zveze Slovenije in Slovenskega združenja za požarno varstvo: ČE ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI!

Skrbno ravnanje s kurilnimi, dimovodnimi in prezračevalnimi napravami

28.09.2015

Sekcija dimnikarjev je objavila Izvleček skrbnega, dolžnega ravnanja uporabnikov in lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav - za zagotavljanje požarne, okoljske in zdravstvene varnosti.

Sporazum o izvedbi odpusta dolgov

25.08.2015

Družba Terca d.o.o. je pristopila k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. Dolžniki, ki izpolnjujete pogoje za odpis dolgov, izpolnjene obrazce za odpis upravnine pošljite na naš naslov najkasneje do 31.10.2015.

Dodatne informacije si lahko preberete na internetni povezavi: www.paketpomoci.si

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti

18.05.2015

Eko sklad je objavil razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb, ki se lahko porabijo za toplotno izolacijo fasade in toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.

Energetska izkaznica za posamezni del (stanovanje)

24.12.2014

Obveščamo vas, da je z dnem, 20.12.2014 začel veljati nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 92/2014), po katerem je možno izdelati energetsko izkaznico tudi za posamezno enoto (stanovanje) v večstanovanjskem objektu, čeprav je priključena na skupen ogrevalni sistem. Ta sprememba bo rešila zagato, ko na nivoju celotne stavbe ne bo mogoče pridobiti večinskega soglasja za izdelavo energetske izkaznice za stavbo, posamezni lastnik pa jo bo potreboval zaradi zahtev pri prodaji oz. oddaji stanovanja v najem.

Prejemanje e-računov

07.12.2014

E-račun je račun, ki ga izdajatelj izda prejemniku za opravljene storitve v elektronski obliki in popolnoma nadomešča klasično papirnato obliko računa. Njegove prednosti so v enostavnosti prejemanja in plačevanja e-računov, v preglednosti vodenja in arhiviranja e-računov in prijaznosti do uporabnika (vse na enem mestu) ter do okolja.

S 1.1.2015 bo tudi naša družba pričela z izdajanjem e-računov za vse proračunske uporabnike in vse naše komitente (pravne in fizične osebe), ki se boste prijavili na prejemanje e-računov. Poslovanje z e-računi urejajo Splošni pogoji poslovanja z e-računom Terce d.o.o. z dne, 1.12.2014.

Na prejemanje e-računov Terce d.o.o. se lahko prijavite/odjavite na dva načina:

1. Neposredno pri izdajatelju računa - Terci d.o.o., tako da nam posredujete izpolnjeno vlogo/preklic vloge s potrebnimi podatki.

2. Pri svoji banki, tako da v spletni banki izberete izdajatelja e-računov - Terco d.o.o., banka pa nam nato posreduje vse potrebne informacije.

Vloga za izdajo e-računa

Preklic vloge za izdajo e-računa

Energetska izkaznica

02.12.2014

Nasveti in navodila upravnika pred začetkom nove kurilne sezone

08.10.2014

Uporabnike ogrevanja pred začetkom kurilne sezone naprošamo, da odprejo vse ventile na ogrevalih in tako omogočijo odzračevanje sistema in s tem optimalen zagon in delovanje ogrevalnega sistema.

Podajamo vam priporočila za izboljšanje vašega bivalnega udobja, znižanje stroškov ogrevanja in pojasnila o premontaži delilnikov.

Posredujte VAŠE MNENJE o NAŠEM DELU

22.09.2014

Zavedamo se, da ste uporabniki naših storitev najpomembnejši ocenjevalci kakovosti našega dela, zato vas vabimo, da nam posredujete informacije o vašem (ne)zadovoljstvu glede zanesljivosti, prijaznosti in skrbnosti nas zaposlenih, ponudbe naših storitev, organizacije dela, dostopnosti informacij, vaših pričakovanj, pogledov ter vaše predloge. Vaše mnenje nam je v pomoč, da lahko svoje delo opravljamo boljše. Veseli bomo vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi vsake pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

Vaše mnenje (pohvale, pritožbe, predloge) nam posredujte z obrazcem Moje mnenje o delu upravnika.

Nove cene omrežnin pri komunalnih storitvah

21.08.2013

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012), ki velja od 1.1.2013, morajo občine uskladiti svoje predpise in sprejeti nove cene in sicer najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe. Cene komunalnih storitev oz. omrežnin so do sedaj z Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode uskladile občine Trebnje, Črnomelj in Semič.

Vse lastnike in uporabnike stavb obveščamo, da so komunalna podjetja s 1.7.2013 pričela obračunavati nove cene omrežnin, stroški le-teh pa bodo prefakturirani na rednih mesečnih obračunih upravnika. Za obračun in kriterij delitve stroška omrežnin je upoštevana določba 5. točke 17. in 20. člena uredbe: ˝ V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1˝, torej za premer vodomera DN 20, po ceni omrežnin, ki so razvidne iz cenika komunalnih podjetij (Komunala Trebnje d.o.o., JP Komunala Črnomelj d.o.o.).

Omrežnina je storitev, ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oz. obračunskem obdobju. Prihodki iz naslova omrežnine so izključno namenska sredstva lokalne skupnosti in se namensko uporabljajo za obnove oz. investicijsko vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.

Prijava števila ali spremembe števila uporabnikov

22.03.2013

Skladno s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb morajo lastniki ali najemniki sporočiti podatke o številu uporabnikov ali morebitne spremembe o številu uporabnikov najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi. To storitev s pomočjo obrazca na naslednji povezavi: Prijava števila ali spremembe števila uporabnikov posamezne enote

na vrh
Back to top