S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Obvestila

OBJAVLJAMO PROSTO DELOVNO MESTO - VODJA POSLOVNE ENOTE SEVNICA

19.10.2017

Objavljamo prosto delovno mesto -  vodja poslovne enote Sevnica.

Glavne naloge:

- vodenje zborov lastnikov,

- realizacija sklepov,

- priprava načrtov vzdrževanja,

- priprava razpisov,

- vodenje investicij in sodelovanje z izvajalci pri izvedbi del,

- ostala dela vezana na upravljanje stavb.

Zahtevana izobrazba:

- 6. ali 7. stopnja gradbene, strojne ali druge tehnične smeri.

Pričakujemo:

- komunikativnost, samoiniciativnost in vodstvene sposobnosti,

- zanesljivost in dobro organiziranost,

- samostojnost in odgovorno izvajanje delovnih nalog,

- zahtevana računalniška znanja (delo z urejevalnikom besedil, preglednicami, bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij, operacijskih sistemov),

- vozniški izpit kategorije B.

Začetek dela po dogovoru. Zaposlitev z izbranim kandidatom bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s trimesečnim poskusnim delom. Lokacija zaposlitve je v Sevnici. Prijave sprejemamo do 18. novembra 2017 na e-naslov: uprava@terca.si ali po pošti: Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert.

ZAČETEK KURILNE SEZONE 2017/2018

19.10.2017

Zaradi nizkih temperatur konec septembra in v začetku oktobra se je v večini objektov letos pričelo z ogrevanjem prej kot običajno v zadnjih letih. Da je ogrevanje učinkovito, je potrebno ob začetku kurilne sezone poskrbeti, da je sistem odzračen, sploh če je bil ogrevalni sistem v poletnem času izpraznjen. Upravnik kotlovnice je za to ustrezno poskrbel, če so bili vsi radiatorski ventili odprti.

Kot upravnik podajamo nekaj nasvetov za učinkovito rabo toplote in zmanjšanje stroškov ogrevanja. Priporočamo uporabo termostatskih ventilov, saj z njimi lahko uravnavate želeno temperaturo v posameznih prostorih. Sprememba temperature za 1˚C pomeni spremembo porabe za cca. 6%. Ob daljših odsotnostih je smiselno temperaturo na termostatskem ventilu ustrezno znižati. Radiatorji v skupnih prostorih, predvsem tisti pri vhodu v objekt, naj ne bodo popolnoma odprti, saj se s stalnim odpiranjem vrat izgubi veliko toplote (uporabniki naj dosledno zapirajo vhodna vrata). Spuščene rolete v nočnem času, ko je še bolj mrlo, pripomorejo k manjšim izgubam toplote skozi okna.

V zimskih mesecih velik problem predstavlja tudi vlaga v stanovanjih, ki je običajno posledica nezadostnega ogrevanja in/ali slabega prezračevanja. Stanovanje je potrebno prezračiti večkrat na dan, najučinkoviteje z ustvarjanjem močnega prepiha. Prepih dosežete z odpiranjem nasproti ležečih oken in zračite 5 do 10 minut. S takim zračenjem se bo zrak zamenjal, stene pa se ne bodo ohladile. Odpiranje oken 'na kip' za dalj časa ni priporočljivo, saj se izgublja toplota, ohlajajo stene in povečuje vlažnost v stanovanju. Pred zračenjem je smiselno zapreti radiatorje. Sušenje perila v stanovanju povečuje koncentracijo vlage, zato sušenje perila na grelnih telesih odsvetujemo. Prav tako zastiranje radiatorjev z raznimi zasloni, dolgimi zavesami in podobnim precej zmanjša učinek delovanja radiatorjev. Preko vgrajenih delilnikov toplote nikakor ne nameščajte mokrega perila, saj vlaga lahko poškoduje elektronske dele in skrajša življenjsko dobo delilnika.

Pojav plesni v stanovanjih je posledica previsoke koncentracije vlage v prostoru. Optimalna količina vlage v prostoru znaša med 40 in 60%, zato je prezračevanje prostorov nujno potrebno. Glavni viri vlage so osebe, živali in rastline v prostoru ter kuhanje in kopanje. Pri kuhanju je potrebno vklopiti kuhinjsko napo oz. prostore dodatno prezračiti. Človek v eni noči izloči v povprečju do 1 liter vode, temperatura sobe pa se v nočnem času zniža za cca. 4 stopinje pri enaki vlagi, zato prihaja v zaprtih spalnicah do povečanega kondenziranja predvsem na mestih, kjer so stene najhladnejše. Spalnice je potrebno zjutraj in tudi zvečer pred spanjem prezračiti. Pohištvo naj bo od sten odmaknjeno od 5 do 10 cm zaradi boljšega kroženja zraka. Sobe v stanovanju ogrevamo čim bolj enakomerno. Zaradi pretiranega varčevanja pri ogrevanju se uporabniki včasih odločate za zapiranje posameznih ogreval oz. za močno zniževanje temperatur v prostorih. Pri ponovnem ogrevanju teh prostorov izmenjava toplote med zrakom v prostoru in hladnimi zidovi ne more potekati dovolj hitro, zato vlaga iz zraka kondenzira na hladnih površinah. Na teh stenah se pogosto prične pojavljati plesen.

Največje prihranke pri porabi toplote boste dosegli s prenovami in investicijami v večjo energetsko učinkovitost, med katere sodijo: menjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija celotnega ovoja stavbe (fasade, stropov in kleti), regulacija in hidravlično uravnoteženje sistema centralnega ogrevanja ter prenova ogrevalnega sistema. Za te posege je ob izpolnjevanju razpisnih pogojev mogoče pridobiti nepovratne finančne spodbude Eko slada, ki so z zadnjim razpisom, za izvedbo več ukrepov hkrati, še bolj ugodne.

ZAVAROVANJE STAVB PREKO UPRAVNIKA

24.08.2017

Zavarovanje večstanovanjskih in drugih stavb v etažni lastnini predstavlja pomemben vidik zagotavljanja varnosti premoženja in zmanjševanja tveganj in tako prispeva k splošni ekonomski varnosti etažnih lastnikov in družbe kot celote. Glede na to, da gre za premoženje večjih vrednosti, bi pričakovali, da bi bilo to področje zakonsko podrobno in učinkovito urejeno, pa temu ni tako.

Skladno s 116. členom Stvarnopravnega zakonika ter 32. in 33. členom Stanovanjskega zakona je zavarovanje zgradbe kot celote vsebina pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij, ki jo sklenejo etažni lastniki z več kot tričetrtinskim soglasjem po solastniških deležih. Tudi 13. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb zavarovanje stavbe uvršča med posle, za katere je potrebno doseči več kot 75-odstotno soglasje etažnih lastnikov. To seveda pomeni, da bi ob izpolnitvi oz. sprejemu ustreznih sklepov, upravnik kot pooblaščenec etažnih lastnikov zavaroval stavbo kot celoto pri izbrani zavarovalnici in bi bila takšna odločitev zavezujoča za vse etažne lastnike. Čeprav je sklenitev zavarovanja stavbe kot celote preko upravnika za lastnike najprimernejša, pa se v praksi pri tem pojavlja nemalo težav.

Zavarovanje posamezne stavbe izhaja iz etažne lastnine posameznega dela stavbe in pripadajočega deleža na skupnih delih in napravah stavbe. Torej z zavarovanjem svoje nepremičnine v stavbi (stanovanje, poslovni prostor, garaža…) etažni lastnik zavaruje tudi pripadajoči delež tega posameznega dela na skupnih delih in napravah stavbe. Pri sklepanju zavarovanja stavb v etažni lastnini tako velja princip zavarovanja etažne lastnine s pripadajočim deležem.

Veliko večstanovanjskih stavb v Sloveniji je zavarovanih na način, da v zavarovanje niso vključeni vsi etažni lastniki, saj je odločitev za zavarovanje največkrat prostovoljna in upravnik nima pooblastil, da kar avtomatsko sklepa zavarovanja samo za skupne dele, razen če je doseženo 75-odstotno soglasje. Tako imamo v praksi zavarovane stavbe v različnih deležih do 100 % in kar nekaj etažnih lastnikov sklepa ločena zavarovanja, pri katerih morajo poskrbeti tudi za zavarovanje svojega deleža na skupnih delih.

Zavarovanje preko upravnika najpogosteje vključuje požarno zavarovanje stavbe, zavarovanje škode zaradi izliva vode, zavarovanje odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti, zavarovanje strojeloma, dodatno lahko še potresno zavarovanje, zavarovanje vdora meteorne vode in drugo. V zavarovanje nepremičnine preko upravnika nikoli ni vključeno zavarovanje opreme v stanovanjih, kar etažni lastniki lahko urejajo individualno. Pri tem naj bodo pozorni, da ne pride do podvajanja zavarovanja, zavarovalnega agenta je potrebno seznaniti, da že imajo sklenjeno zavarovanje nepremičnine preko upravnika.

V Terci vse etažne lastnike seznanjamo z možnostjo sklenitve zavarovanja preko upravnika, pridobivamo ponudbe različnih zavarovalnic in pošiljamo pristopne izjave za možnost sklenitve zavarovanj, pomembnost sklenitve zavarovanja poudarjamo na vsakoletnih zborih lastnikov, a odločitve etažnih lastnikov so različne. Poudariti moramo, da je veliko lažje tudi uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in odprava povzročene škode, če je stavba kot celota zavarovana preko upravnika, saj vse potrebno za etažne lastnike uredi upravnik.

Zavarovanje stavbe je za etažne lastnike sicer dodaten strošek, vendar je ta v primerjavi s stroški odprave posledic večjih škodnih dogodkov zanemarljiv. Sklenitev zavarovanja stavb preko upravnika priporočamo vsem etažnim lastnikom.

Zadnje Facebook objave

Upravljanje z nepremičninami

Pokličite nas še danes (07) 34 35 100

Zaupajte upravljanje svoje nepremičnine zanesljivemu in strokovno usposobljenemu upravniku in se otresite vseh skrbi v povezavi z vašo nepremičnino.

Naša družba sodi na področju upravljanja z večstanovanjskimi in poslovnimi objekti med večje in izkušene upravnike v Sloveniji zahtevajte ponudbo

sample-image-2.png
Skrbimo za ekologijo.
sample-image-1.png
Z vašimi nepremičninami skrbno upravljamo.

na vrh
Back to top